Home » Ochrona Katodowa Zbrojenia » Ochrona Katodowa Taśmy Anodowe

Ochrona Katodowa Taśmy Anodowe

TopZinc Tape S to taśma anodowa do antykorozyjnego zabezpieczenia belek stalowych, taśma anodowa do antykorozyjnego zabezpieczenia stali, montowana bezpośrednio do powierzchni stali przy użyciu specjalnego kleju przewodzącego TopZinc Conductiv. Taśma anodowa do antykorozyjnego zabezpieczenia belek stalowych, taśma anodowa do zabezpieczenie stali przeznaczona jest do zastosowania w nowych konstrukcjach oraz do antykorozyjnego zabezpieczenia belek stalowych w remontowanych konstrukcjach. Poprzez zastosowanie taśm anodowych do zabezpieczenia belek stalowych TopZinc Tape S zapobiegamy procesom korozji oraz zatrzymujemy przebieg procesów korozyjne na powierzchni belek stalowych.

TopZinc Tape S to specjalna taśma anodowa do antykorozyjnego zabezpieczenia stali, taśma anodowa do antykorozyjnego zabezpiecznia belek stalowych, taśma anodowa do antykorozyjnego zabezpieczenia kształtowników stalowych, ocynku na zimno, specjalnie dobrana aby jak najbardziej zoptymalizować proces ochrony antykorozyjnej belek stalowych, kształtowników stalowych metodą kontaktową. Metoda kontaktowa przy zastosowaniu taśm anodowych do antykorozyjnego zabezpieczenia belek stalowych, kształtowników stalowych izoluje chroniony metal od środowiska korozyjnego oraz polega na przepływie elektronów pomiędzy belką stalową i taśmą anodową do antykorozyjnej zabezpieczenia belek stalowych, kształtowników stalowego. W tak utworzonym układzie prąd płynie z taśmy anodowej do do metalu chronionego czyli belki stalowej, kształtownika stalowego. W związku z tym, że taśma anodowa do antykorozyjnego zabezpieczenia belek stalowych staje się anodą, a stal przyjmuje wartość ładunku dodatnią i staje się katodą to na anodzie dochodzi do reakcji utleniania, natomiast na zabezpieczanej belce stalowej taśmą anodową, kształtowniku stalowym, dochodzi do reakcji redukcji i tym samym nie dochodzi do procesów korozyjnych.

Taśmy anodowa do antykorozyjnego zabezpieczenia belek stalowych, taśmy anodowa do antykorozyjnego zabezpieczenia stali, taśmy anodowa do antykorozyjnego do zabezpieczenia kształtowników stalowych, ocynku na zimno, taśmy anodowa do remontu belek stalowych TopZinc Tape S występują w trzech różnych odmianach

  • TopZinc Tape S 555
  • TopZinc Tape S 705
  • TopZinc Tape S 1005

Karta Techniczna TopZinc Tape S (pobierz)
Karta Techniczna TopZinc Conductiv (pobierz)
Karta Techniczna TopZinc Resin (pobierz)

Typowe miejsca zastosowań taśm anodowych do zabezpieczenia belek stalowych, taśm anodowych do zabezpieczenia stali, taśm anodowych do antykorozji kształtowników stalowych, TopZinc Tape S to profile stalowe, HEB, HEA, IPE, HEM, ceowniki, kątowniki, płaskowniki, rury kwadratowe i okrągłe, blachy faliste.
Po przygotowaniu powierzchni belki stalowej, kształtownika stalowego, zgodnie z PN ISO 8501-1 w pierwszej kolejności dobieramy odpowiednie taśmy anodowe oraz je docinamy na wymagana długość. Po oczyszczeniu taśmy anodowych do zabezpieczenia belek stalowych , stali TopZinc Tape S nakładamy na nią klej TopZinc Conductiv i przyklejamy od zabezpieczanej elementu belki stalowej. Po zamocowaniu taśmy anodowych TopZinc Tape S do zabezpieczenia antykorozyjnego do elementu kształtownika stalowego , należy wykonać dwa pomiary sprawdzające przepływ prądu oraz rezystancję , przy użyciu miernika elektrycznego.
Taśma anodowa do antykorozyjnego zabezpieczenia stali, taśma anodowa do antykorozyjnego zabezpieczenia belek stalowych TopZinc Tape S mocowana jest do powierzchni chronionego elementu przy użyciu specjalnego kleju przewodzącegoTopZinc Conductiv.
Taśma anodowa do antykorozyjnego zabezpieczenia belek stalowych TopZinc Tape S może po zamocowaniu zostać zabezpieczony przy użyciu materiału TopZinc Resin.

W celu dobrania odpowiedniej ilości taśm anodowych do antykorozyjnego zabezpieczenia stali, taśm anodowych do antykorozyjnego belek stalowych, ocynku na zimno TopZinc Tape S dla wybranego kształtownika stalowego należy skorzystać z tablic doboru taśm.

Tablice doboru taśm TopZinc Tape S dla stali kształtowej (pobierz)

MONTAZ TAŚM ANODOWYCH TOPZINC TAPE S