Home » Ochrona przed korozją 2019 – Ochrona katodowa w budownictwie i inne nowoczesne sposoby ochrony stali zbrojeniowej

Ochrona przed korozją 2019 – Ochrona katodowa w budownictwie i inne nowoczesne sposoby ochrony stali zbrojeniowej

Kiedy w grudniu 2012 roku otrzymaliśmy rekomendacje z Instytutu Techniki Budowlanej i Instytutu Badawczego Dróg i Mostów na sysytem TopZinc® ochrony katodowej konstrukcji żelbetowych nie sądziliśmy, że w tak krótkim czasie zyska tak wielu zwolenników wśród kadry naukowej oraz szerokiej rzeszy biur projektów.

System TopZinc® ochrony stali zbrojeniowej tworzą protektory odmiany R (montaż bezpośredni na zbrojeniu) oraz R+ (montaż pośredni – połączenie jedynie przewodami metalicznymi). Obydwa typy posiadają po trzy odmiany zróżnicowane pod względem masy zastosowanego rdzenia cynkowego, odpowiednio 70, 140 i 210 gramów.

Dobrym przykładem obszaru zastosowań naszej technologii jest zabezpieczenie zbrojenia pompowni wody surowej w elektrowni w Kozienicach. Przez pompownię przepływa woda bezpośrednio pobierana z Wisły. Poziom wody stale ulega zmianie co wpływa destrukcyjnie na żelbet, który nieustannie poddawany jest zmiennym warunkom środowiska. Należy również pamiętać, że obiekt ten jest ważnym elementem infrastruktury elektrowni, więc musi być on jak najlepiej przygotowany do bezawaryjnej pracy. W związku z tym do zabezpieczenia zbrojenia wykorzystano protektory TopZinc® R, których działanie zaprojektowano na 20 lat.

Kolejnym ciekawym przykładem zastosowania protektorów TopZinc® i wyeliminowania dodatkowych kosztów w trakcie eksploatacji jest zabezpieczenie zbrojenia remontowanych podpór wiaduktu kolejowego w Lublinie. Podpory te są narażone na częsty kontakt z agresywnym chemicznie środowiskiem, głównie chlorkami. Aby uchronić zbrojenie przed korozją zastosowane zostały protektory TopZinc® R z zaprojektowanym okresem ochrony na 15 lat. Protektory TopZinc® zamontowane zostały do siatki zbrojeniowej do wysokości 1,5m od poziomu jezdni.

Protektory TopZinc®, ze względu na brak w swoim składzie związków niebezpiecznych z powodzeniem można stosować w miejscach gdzie jest taki wymóg np.: zbiorniki wody pitnej. W 2014 roku wykonaliśmy zabezpieczenie płyt stropowych w zbiornikach wody pitnej w Pabianicach.

Problemem, z którym często borykają się zarządcy dróg jest korozja zbrojenia przyczółków mostów. W wielu przypadkach wynika to z uszkodzenia urządzeń dylatacyjnych i przenikania wody wraz z chlorkami ze środków odladzających bezpośrednio na poziomą powierzchnię przyczółka oraz ciosy podłożyskowe, dlatego projektanci szczególnie te strefy chcą dodatkowo chronić antykorozyjnie. Protektory TopZinc® R zostały zamontowane na zbrojeniu przyczółków mostów w Siedlcach, Pruszkowie i Tułowicach.

Ponieważ firma Top Building Sp. z o.o., twórca ochrony katodowej stali zbrojeniowej w Polsce, cały czas czynnie zajmuje się remontami konstrukcji żelbetowych, problemy napotykane podczas realizacji prac inspirują nas do opracowywania nowych produktów pomocnych przy remontach żelbetu.

Problemem, który spotykany jest w każdej naprawie żelbetu jest dokładne wyczyszczenie stali zbrojeniowej. Ponieważ nie zawsze metody strumieniowo ścierne lub hydromonitoring są możliwe do zastosowania, wprowadziliśmy na rynek aktywny odrdzewiacz do stali zbrojeniowej TopZinc RR. Preparat nanosi się na skorodowany pręt zbrojeniowy i po około 5 minutach zmywa, dostarczanym w komplecie zmywaczem. Wiele remontowanych konstrukcji posiada na tyle zobojętnioną strukturę betonu poniżej otuliny, że standardowe zaprawy PCC trzeba modyfikować przy użyciu inhibitorów korozji zgodnie z normą PN-EN 1504. TopGard FE to domieszka do zapraw i zaczynów cementowych oraz mieszanek betonowych zawierająca aktywne inhibitory korozji. Inhibitor doskonale nadaje się jako dodatkowe zabezpieczenie cięgien w elementach sprężanych.

 

Problemem, który istnieje podczas wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego przy zastosowaniu standardowych zapraw antykorozyjnych jest pielęgnacja zapraw po nałożeniu, a zwłaszcza w warunkach letnich. Zaprawy  te bez odpowiedniej pielęgnacji nie posiadają zakładanych wytrzymałości mechanicznych. Aby zapobiec temu problemowi wprowadziliśmy zaprawę antykorozyjną TopZinc ECCWA. Jest to zaprawa antykorozyjna na bazie spoiwa epoksydowego, które nie wymaga dodatkowych czynności związanych z pielęgnacją, której wymagają spoiwa hydrauliczne. W związku ze stosowaniem już prawie 6 lat na polskim rynku ochrony katodowej dostrzegliśmy również problem ze stosowaniem protektorów ochronnych w elementach cienkościennych i elementach o małej otulinie. Dlatego wprowadziliśmy rodzaj anody dyskretnej TopZinc S i specjalnie zaprojektowanej zaprawy TopZinc PCC. To rozwiązanie pozwala na zastosowanie ochrony katodowej w każdych warunkach geometrycznych elementu.

mgr inż Marcin Majewski

Top Building Sp. z o.o.