REMONT STROPU KLEINA

Podczas remontu stropu Kleina, główną przyczyną uszkodzeń stropów Kleina jest korozja stalowych belek stropów Kleina. Naprawa, remont stropu Kleina wykonywana przy użyciu taśm anodowych do zabezpieczenia antykorozyjnego TopZinc Tape S , montowanych bezpośrednio przy użyciu specjalnego kleju przewodzącego TopZinc Conductiv do skorodowanych belek stalowych w remontowanym stropie Kleina daje nam pewność pełnego zabezpieczenia belek stalowych stropu Kleina przez korozją oraz zatrzymanie procesów korozyjnych na remontowanych belka stalowych stropu Kleina. Poprzez przyklejenie specjalnych taśm TopZinc Tape S w czasie naprawy i remontu stropu Kleina nie tylko chronimy dolą płaszczyznę stopki belki stropu Kleina a całą stopkę oraz środnik remontowanej belki stropu Kleina. W czasie remontu największa uwagę należy poświęć na odpowiedni dobór materiałów do zabezpieczenia antykorozyjnego belek stalowych w stropie Kleina. Należyte dobranie materiałów do zabezpieczenia antykorozyjnego w czasie remontu stropu Kleina, daje nam pewność długiej eksploatacji, wzmocnienia stropu Kleina , braku korozji belek stalowych stropu Kleina i braku konieczności powtórnego remontu belek stalowych stropu Kleina. Poprzez zastosowanie taśm anodowych do zabezpieczenia antykorozyjnego
TopZinc Tape S zapobiegamy korozji belek stalowych stropu Kleina oraz zatrzymujemy procesy korozyjne belek stalowych stropu Kleina.

REMONT STROPU KLEINA, REMONT STROPU Z BELKAMI STALOWYMI

TopZinc Tape S to specjalna taśma anodowa do antykorozyjnego zabezpieczenia belek stalowych stropu Kleina, specjalnie dobrana aby jak najbardziej zoptymalizować proces ochrony antykorozyjnej belek stalowych, kształtowników stalowych metodą kontaktową. Metoda kontaktowa przy zastosowaniu taśm anodowych do antykorozyjnego zabezpieczenia belek stalowych stropu Kleina, izoluje chroniony metal od środowiska korozyjnego oraz polega na przepływie elektronów pomiędzy belką stalową i taśmą anodową do antykorozyjnej zabezpieczenia belek stalowych stropu Kleina. W tak utworzonym układzie prąd płynie z taśmy anodowej do metalu chronionego czyli belek stalowych stropu Kleina. W związku z tym, że taśma anodowa do antykorozyjnego zabezpieczenia belek stalowych stropu Kleina staje się anodą, a stal przyjmuje wartość ładunku dodatnią i staje się katodą to na anodzie dochodzi do reakcji utleniania, natomiast na zabezpieczanej belce stalowej taśmą anodową, belce stalowej stropu Kleina, dochodzi do reakcji redukcji i tym samym nie dochodzi do procesów korozyjnych.
Taśmy anodowa do antykorozyjnego zabezpieczenia belek stalowych stropu Kleina TopZinc Tape S występują w trzech różnych odmianach

  • TopZinc Tape S 555
  • TopZinc Tape S 705
  • TopZinc Tape S 1005

Karta Techniczna TopZinc Tape S
Karta Techniczna TopZinc Conductiv
Karta Techniczna TopZinc Resin

Po przygotowaniu powierzchni belki stalowej stropu Kleina, zgodnie z PN ISO 8501-1 w pierwszej kolejności dobieramy odpowiednie taśmy anodowe oraz je docinamy na wymagana długość. Po oczyszczeniu taśmy anodowych do zabezpieczenia belek stalowych stropów Kleina TopZinc Tape S nakładamy na nią klej TopZinc Conductiv i przyklejamy od zabezpieczanej elementu belki stalowej. Po zamocowaniu taśmy anodowych TopZinc Tape S do zabezpieczenia antykorozyjnego do belki stalowej stropu Kleina , należy wykonać dwa pomiary sprawdzające przepływ prądu oraz rezystancję , przy użyciu miernika elektrycznego.
Taśma anodowa do antykorozyjnego zabezpieczenia belek stalowych stropu Kleina  TopZinc Tape S mocowana jest do powierzchni chronionego elementu przy użyciu specjalnego kleju przewodzącego TopZinc Conductiv.
Taśma anodowa do antykorozyjnego zabezpieczenia belek stalowych stropów Kleina TopZinc Tape S może po zamocowaniu zostać zabezpieczony przy użyciu materiału TopZinc Resin.
W celu dobrania odpowiedniej ilości taśm anodowych do antykorozyjnego zabezpieczenia belek stalowych stropu Kleina TopZinc Tape S dla wybranego kształtownika stalowego należy skorzystać z tablic doboru taśm.

Tablice doboru taśm TopZinc Tape S dla stali kształtowej

REMONT STROPU KLEINA, NAPRAWA STROPU KLEINA, REMONT STROPU Z BELKAMI STALOWYMI

W większości przypadków główną przyczyną uszkodzeń stropów z belkami stalowymi jest korozja stalowych belek stropów. Remont stropu Kleina z belkami stalowymi wykonywany przy użyciu taśm anodowych do zabezpieczenia antykorozyjnego TopZinc Tape S, montowanych bezpośrednio przy użyciu specjalnego kleju przewodzącego TopZinc Conductiv do skorodowanych belek stalowych w remontowanym stropie Kleina daje nam pewność pełnego zabezpieczenia belek stalowych stropu przez korozją oraz zatrzymanie procesów korozyjnych na remontowanych belka stalowych stropu. Poprzez przyklejenie specjalnych taśm anodowych TopZinc Tape S w czasie remont stropu Kleina z belami stalowymi nie tylko chronimy dolą płaszczyznę stopki belki stropu a całą stopkę oraz środnik remontowanej belki stalowej stropu . W czasie remont stropu Kleina największa uwagę należy poświęć na odpowiedni dobór materiałów do zabezpieczenia antykorozyjnego belek stalowych w stropie. Należyte dobranie materiałów do zabezpieczenia antykorozyjnego w czasie remontu stropu z belkami stalowymi , daje nam pewność długiej eksploatacji, wzmocnienia stropu, braku korozji belek stalowych stropu i braku konieczności powtórnego remontu stropu.

REMONT STROPU KLEINA, NAPRAWA STROPU KLEINA, WZMOCNIENIE STROPU KLEINA