Home » Obiekty morskie

Obiekty morskie

Antykorozja zbrojenia falochronu antykorozja zbrojenia palisada żelbetowa

  • falochrony
  • palisady
  • nabrzeża betonowe

narażone są na bardzo różne, czasem skrajnie agresywne czynniki. Oprócz stosowanych zabezpieczeń w postaci odpowiednich klas betonów i otulin, do wydłużenia żywotności zarówno nowych jak i naprawianych obiektów z pewnością należy stosować ochronę antykorozyjną stali zbrojeniowej metodą traconej anody poprzez połączenie stali z  protektorami do ochrony katodowej zbrojenia TopZinc R® , TopZinc RS®  lub TopZinc R® +, jak również zastosowania inhibitora korozji TopGard FEktóry wnika w podłoże betonowe i zatrzymuje korozję zbrojenia czym zwiększa trwałość konstrukcji żelbetowej.

Szczególnie zagrożone pod względem korozyjnym stali zbrojeniowej są strefy wahań lustra wody. Te strefy nawet zabezpieczone powłokami ochronnymi, w dosyć krótkim czasie zostają uszkodzone lub całkowicie zniszczone poprzez dryfujące  w wodzie elementy stałe i uderzające w element żelbetowy. Protektory cynkowe  do ochrony katodowej zbrojenia są zagłębione we wnętrzu elementu żelbetowego, i w związku z tym nie ma możliwości ich uszkodzenia pod względem mechanicznym. Protektory cynkowe do ochrony katodowej zbrojenia działają natychmiast po podłączeniu do stali zbrojeniowej i zabetonowaniu.  Warunki wysokiej wilgotności są idealnymi warunkami działania protektorów cynkowych do ochrony katodowej zbrojenia ponieważ wypełnione pory betonu cieczą stanowią doskonały elektrolit, który powoduje bardzo równomierne roztwarzanie rdzenia cynkowego przy optymalnym potencjale ochronnym.

Zastosowanie protektorów do ochrony katodowej zbrojenia TopZinc R® ,TopZinc RS® lub TopZinc R® + oraz inhibitora korozji TopGard FE powoduje przyszłą  oszczędność środków finansowych. W przypadku wykonywania remontu planowego konstrukcji, naprawie podlega tylko powierzchnia betonowa. Stal ze względu na zastosowaną ochronę protektorami cynkowymi do ochrony katodowej zbrojenia TopZinc R®,TopZinc RS® lub TopZinc R® + oraz inhibitora korozji TopGard Fe nie będzie wymagała naprawy antykorozyjnej. Szacuje się, że w elemencie żelbetowym naprawianym, koszt naprawy zbrojenia ze względu na uszkodzenia korozyjne wynosi około 10 do 15 procent kwoty całkowitego remontu. W przypadku zastosowania protektorów cynkowych do ochrony katodowej zbrojeniaTopZinc R® ,TopZinc RS® lub TopZinc R® + oraz inhibitora korozji TopGard FE koszt ten ulega całkowitemu zredukowaniu do zera.

 W zależności od klasy ekspozycji danego elementu dobierzemy Państwu odpowiedni rodzaj i ilość protektorów cynkowych do ochrony katodowej zbrojenia TopZinc R® ,TopZinc RS® lub TopZinc R® +.