Inhibitor korozji zbrojenia

TopGard FE to migrujący inhibitor korozji zbrojenia. Migrujący inhibitor korozji zbrojenia TopGard FE używany jest do antykorozji zbrojenia w betonie. Migrujący inhibitor korozji zbrojenia TopGard FE wnika w podłoże betonowe i  zatrzymuje korozję zbrojenia czym zwiększa trwałość konstrukcji żelbetowej. Migrujący inhibitor korozji zbrojenia TopGard FE powstrzymuje procesy korozyjne zbrojenia przez co działa antykorozyjnie na stal.  TopGard FE to migrujący inhibitor korozji zbrojenia do nasączania otuliny betonowej w sąsiedztwie prętów zbrojeniowych oraz domieszka do zapraw, betonów i zaczynów cementowych. Stosowanie migrującego inhibitora korozji prętów zbrojeniowych TopGard FE jest zgodne z normą PN-EN 1504 Naprawy i Ochrony Betonu.  Zgodnie z normą PN-EN 1504 migrujący Inhibitor Korozji TopGard FE spełnia zasady ochrony zbrojenia przed korozją. Zasada 9 – Kontrola Obszarów katodowych zbrojenia i Zasada 11 – Kontrola Obszarów anodowych zbrojenia. 

Migrujący Inhibitor korozji zbrojenia TopGard FE jest doskonałą domieszką do zawiesin cementowych i zaczynów cementowych do wypełniania kanałów kablowych ze sprężonymi kablami. Migrujący Inhibitor korozji zbrojenia TopGard FE chroni sprężone kable przed korozją. Migrujący Inhibitor korozji zbrojenia TopGard FE wypełnia kanały kablowe, by chronić stal przed korozją. Migrujący Inhibitor korozji zbrojenia TopGard FE zachowuje odpowiednie w/c i jednocześnie wysoką płynność umożliwiającą wpompowanie zawiesiny cementowej i zaczynu cementowego do kanału.

Migrujący Inhibitor korozji zbrojenia TopGard FE to:
– Ochrona zbrojenia przed korozją

– Migrujący Inhibitor korozji zbrojenia nie niszczy struktury stali zbrojeniowej

– Migrujący Inhibitor korozji zbrojenia nie zmienia właściwości mieszanki betonowej

– Migrujący Inhibitor korozji  zbrojenia zalecany jest do stosowania w obiektach o niskiej otulinie i narażonych na działanie chlorków

– Migrujący Inhibitor korozji zbrojenia szczególnie zalecany jest w zobojętnionej , skarbonatyzowanej otulinie betonowej

KARTA TECHNICZNA TopGard FE

Migrujące inhibitory korozji zbrojenia TopGard Fe powodują powstawanie na powierzchni materiału warstwy ochronnej i wspomagającej proces pasywacji.

Migrujące inhibitory korozji zbrojenia TopGard Fe– Domieszka do zaczynów i zawiesin cementowych przy iniekcjachantykorozyjnych cięgien stalowych w elementach kablobetonowych.

Migrujące inhibitory korozji zbrojenia TopGard Fe– Dodatek do zapraw naprawczych PCC i SPCC i mieszanek bet.

Migrujące inhibitory korozji zbrojenia TopGard Fe – Do nasączania skarbonatyzowanej lub zaniżonej otuliny betonowej.

Migrujące inhibitory korozji zbrojenia to technologia, która pozwala nam na wzmocnienie struktur betonowych niszczejących z powodu korodującej stali. Inhibitor korozji zbrojenia dodaje się do mieszanek betonowych w trakcie budowania nowych konstrukcji, a także odbudowywania starych. Beton przemieszany z inhibitorem korozji nanosimy w sposób tradycyjny. Migrujący inhibitor korozji zbrojenia działa przemieszczając się przez stary beton w poszukiwaniu metalowych struktur. Inhibitor korozji zbrojenia do zabezpieczenia stali zbrojeniowej przyczepia się do prętów zbrojeniowych i tworzy na nich cienką warstwę ochronną. Migrujący inhibitor korozji do zabezpieczenia stali zbrojeniowej neutralizuje reakcję chemiczną pomiędzy chlorkami, a stalą tym samym zapobiegając dalszej korozji struktury. Inhibitory korozji zbrojenia wyjątkowo skutecznie zwalczają chlorki pochodzące z soli sypanej na autostrady i mosty, z soli morskiej oraz innych szkodliwych substancji odkładających się w różnych strukturach położonych w pobliżu mórz i oceanów.

Migrujący inhibitor korozji zbrojenia to środek chemiczny, który ogranicza szybkość, z jaką w naszych konstrukcjach, rozwija się korozja. W skład inhibitory korozji stali w betonie wchodzą m.in. zarówno organiczne, jak i nieorganiczne inhibitory korozji czy środki buforujące. Jak działają takie preparaty? Dzięki inhibitory korozji stali zbrojeniowej na naszych konstrukcjach powstaje warstwa o charakterze ochronnym, która spowalnia proces niszczenia instalacji. Impregnacja otuliny betonowej posiada wiele zalet. Przede wszystkim, gwarantuje nam odpowiedni poziom pH w instalacji. Gdyby odczyn zasadowy bądź kwasowy wody był zbyt duży, to korozja rozwijałaby się szybciej. Dzięki inhibitor do nasączania otuliny betonowej w naszych konstrukcjach nie odkładają się osady i kamień kotłowy. Migrujący inhibitor korozji zbrojenia nie służy jednakże do pozbycia się skutków korozji, jego celem jest zapobieganie występowaniu korozji. Nie cofnie zmian, które pojawiły się przed jego zastosowaniem.

Korozja betonu jest poważnym wyzwaniem, z którym mierzy się branża budowlana. Zastosowanie inhibitor korozji zbrojenia, który przeciwdziała korozji podnosi trwałość tworzonych przez nas konstrukcji, takich jak, budynki, mosty, tunele oraz inne obiekty infrastruktury. Oparte na chlorkach dodatki przyśpieszające wiązanie betonu mogą poważnie szkodzić naszym konstrukcjom budowlanym. Inhibitor korozji zbrojenia jest specjalnie skonstruowanym środkiem chemicznym ograniczającym szybkość z jaką rozwija się korozja w materiałach instalacji. W skład inhibitor korozji zbrojenia wchodzą organiczne i nieorganiczne inhibitory korozji, biocydy czy środki buforujące.

W jaki sposób działa impregnacja otuliny betonowej inhibitorem korozji? Dzięki inhibitorom powstaje warstwa pełniąca funkcję ochronną, dzięki, której proces niszczenia instalacji jest w dużym stopniu ograniczany. Środki służące do impregnacja otuliny betonowej inhibitorem korozji muszą być obecne cały czas, aby tego rodzaju bariera chroniła powierzchnię metalu. Proces impregnacja otuliny betonowej inhibitorem korozji ma także inne zalety. Gwarantuje nam odpowiedni poziom pH w instalacji. Gdyby odczyn zasadowy bądź kwasowy wody był zbyt duży, to korozja rozwijałaby się szybciej.

Impregnacja otuliny betonowej inhibitorem korozji stanowi także zabezpieczenie innego rodzaju. Dzięki nim w instalacji nie odkładają się osady i kamień kotłowy. Chronią też przed zanieczyszczeniami o charakterze biologicznym. Korozja elementów betonowych płyt balkonowych, słupów, ścian, itp. może być przyczyną trwałych i niebezpiecznych uszkodzeń, prowadzących z czasem do ograniczenia funkcji użytkowych tych elementów, a w skrajnych przypadkach do awarii budowlanej. Dlatego impregnacja otuliny betonowej inhibitorem korozji pełni taką ważną funkcję. Głębokie wżery i widoczne, skorodowane zbrojenie wpływają również negatywnie na efekt wizualny.

Kiedy warto zastosować impregnacja otuliny betonowej inhibitorem korozji?

Pierwszą przypadkiem jest sytuacja jeżeli wartość pH otuliny betonowej jest wyższa niż 12 (czyli mamy do czynienia z silnie zasadowym środowiskiem). W takiej sytuacji pręty zbrojeniowe mają zapewnioną bierną ochronę przed korozją. Przy spadku wartości pH wzrasta ryzyko korozji. Inhibitor do nasączania otuliny betonowej jest korzystnym rozwiązaniem w przypadku negatywnego wpływu środowiska, a w szczególności agresywnych kwaśnych deszczy, które powodują korozję betonu. Warto zastosować inhibitor do nasączania otuliny betonowej, gdyż korozja jest procesem powolnym, ale trwałym. Przy niewystarczającej ochronie zbrojenia oraz dostępie wody i powietrza następuje korozja stali. Kwasy i sole rozpuszczalne w wodzie przyśpieszają procesy korozyjne, które z kolei powodują destrukcję betonu. Inhibitor do nasączania otuliny betonowej może nam przynieść wiele korzyści.

Korozja stali zbrojeniowej w betonie jest naturalnym i bardzo kosztownym procesem niszczenia, który występuje na skalę globalną. Pokrycie betonu inhibitorem korozji może spowolnić ten proces. Postępująca korozja w elemencie betonowych jest niewidoczna dla oka i powoduje niszczenie konstrukcji w niezwykle szybkim tempie. Problem ten dotyczy 85% wszystkich uszkodzeń. Pokrycie betonu inhibitorem korozji może spowolnić ten proces, który powodują trzy podstawowe czynniki: stal, woda i tlen. Eliminując jeden z wymienionym czynników możemy zapobiec reakcji chemicznej i przyszłym uszkodzeniom spowodowanym korozją. Może nam w tym pomóc pokrycie betonu inhibitorem korozji.

Aktywny inhibitor korozji działa na powierzchni korodującego materiału – w przypadku instalacji grzewczej np. na wewnętrznej powierzchni ścianki przewodu. Aktywny inhibitor korozji reaguje z tlenem rozpuszczonym w wodzie, tworząc na powierzchni ścianki ochronną warstwę tlenków. Dzięki temu metal jest zabezpieczony przed korozyjnym oddziaływaniem wody. Aktywny inhibitor korozji nie służy do pozbycia się skutków korozji, które powstały przed jego zastosowaniem (osad, rdza). W tym celu używamy innych środków. W jaki sposób powinniśmy wprowadzać do instalacji inhibitory korozji? Możemy to zrobić za pomocą naczyń zbiorczych albo za pomocą inżektora. Innym sposobem jest po prostu wlanie preparatu do instalacji.

Migrujący inhibitor korozji to nic innego, jak substancja powstrzymujące bądź spowalniająca procesy korozyjne. Przyczyny korozji metali w instalacji wodnej bywają różne, stąd wyróżnia się tak wiele jej typów, i dlatego też istnieje wyróżniamy wiele rodzajów inhibitorów zabezpieczających metaliczne powierzchnie instalacji wodnych przed korozją. Spośród wszystkich problemów spotykanych w systemach wodnych prawdopodobnie najbardziej powszechnym i jednocześnie powodującym najwięcej trudności jest korozja elektrochemiczna. Zastosowanie migrujący inhibitor korozji blokuje ten proces. Inhibitor w miejscu korozji tworzy barierę, która efektywnie izoluje anodę od wody w obiegu i od kontaktu z katodą. Migrujący inhibitor korozji to doskonałe rozwiązanie zabezpieczające nasze budynki.

Rosnące zapotrzebowanie na dłuższą żywotność oraz potrzeba renowacji istniejących budynków doprowadziły wymagają zastosowania technik zapobiegawczych i napraw, które odpowiadają tym oczekiwaniom dotyczącym trwałości. Coraz trudniejsze warunki klimatyczne, środowiskowe i serwisowe stanowią nowe wyzwania dla konstrukcji zaprojektowanych z myślą o dłuższej żywotności. Zaprawa z inhibitorem korozji umożliwia znaczenie obniżenie kosztów w porównaniu z tradycyjnymi metodami naprawy betonu. Wykorzystując zaprawa z inhibitorem korozji pozwala nam na uniknięcie kosztownych napraw betonu w przypadku niewielkich i i umiarkowanych uszkodzeń korozyjnych oraz zachowanie konstrukcji poprzez zabezpieczenie antykorozyjne. Ponadto zaprawa z inhibitorem korozji minimalizuje przestoje i zakłócenia dla użytkowników.