Home » Inhibitor korozji zbrojenia

Inhibitor korozji zbrojenia

TopGard FE to migrujący inhibitor korozji zbrojenia. Migrujący inhibitor korozji zbrojenia TopGard FE używany jest do antykorozji zbrojenia w betonie. Migrujący inhibitor korozji zbrojenia / Inhibitor korozji zbrojeniTopGard FE wnika w podłoże betonowe i  zatrzymuje korozję zbrojenia czym zwiększa trwałość konstrukcji żelbetowej. Migrujący inhibitor korozji zbrojenia TopGard FE powstrzymuje procesy korozyjne zbrojenia przez co działa antykorozyjnie na stal.  TopGard FE to migrujący inhibitor korozji zbrojenia do nasączania otuliny betonowej w sąsiedztwie prętów zbrojeniowych oraz domieszka do zapraw, betonów i zaczynów cementowych. Stosowanie migrującego inhibitora korozji prętów zbrojeniowych TopGard FE jest zgodne z normą PN-EN 1504 Naprawy i Ochrony Betonu.  Zgodnie z normą PN-EN 1504 migrujący Inhibitor Korozji TopGard FE spełnia zasady ochrony zbrojenia przed korozją. Zasada 9 – Kontrola Obszarów katodowych zbrojenia i Zasada 11 – Kontrola Obszarów anodowych zbrojenia. 

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej: +48 668 215 277

Migrujący Inhibitor korozji zbrojenia TopGard FE jest doskonałą domieszką do zawiesin cementowych i zaczynów cementowych do wypełniania kanałów kablowych ze sprężonymi kablami. Migrujący Inhibitor korozji zbrojenia TopGard FE chroni sprężone kable przed korozją. Migrujący Inhibitor korozji zbrojenia TopGard FE wypełnia kanały kablowe, by chronić stal przed korozją. Migrujący Inhibitor korozji zbrojenia TopGard FE zachowuje odpowiednie w/c i jednocześnie wysoką płynność umożliwiającą wpompowanie zawiesiny cementowej i zaczynu cementowego do kanału. Top Gard Fe jest płynną cieczą zawierającą inhibitor korozji dodawaną do zaczynów cementowych przy iniekcji koszulek kablobetonowych. Z uwagi na mieszany typ inhibitora, oddziaływuje on na przebieg zarówno reakcji katodowej, jak i anodowej na powierzchni stali zbrojeniowej. Inhibitor adsorbuje się na powierzchni metalu tworząc warstewkę izolującą całą powierzchnię metalu od czynników agresywnych.

Inhibitor korozji zbrojenia

Inhibitor korozji zbrojenia jest stosowany, aby zapobiegać korozji i degradacji materiałów stalowych w betonie, takich jak pręty zbrojeniowe i inne elementy konstrukcyjne. Inhibitor korozji zbrojenia zapewnia wydłużenie żywotności i trwałości konstrukcji, zwiększenie jej bezpieczeństwa i zmniejszenie kosztów napraw i remontów. Inhibitor korozji zbrojenia są szczególnie ważne w kontekście budynków i infrastruktury użyteczności publicznej, gdzie jest konieczne zapewnienie długotrwałej trwałości i bezpieczeństwa.

Migrujący Inhibitor korozji zbrojenia TopGard FE to:
– Ochrona zbrojenia przed korozją

– Migrujący Inhibitor korozji zbrojenia nie niszczy struktury stali zbrojeniowej

– Migrujący Inhibitor korozji zbrojenia nie zmienia właściwości mieszanki betonowej

– Migrujący Inhibitor korozji  zbrojenia zalecany jest do stosowania w obiektach o niskiej otulinie i narażonych na działanie chlorków

– Migrujący Inhibitor korozji zbrojenia szczególnie zalecany jest w zobojętnionej , skarbonatyzowanej otulinie betonowej

KARTA TECHNICZNA TopGard FE (pobierz)

Migrujące inhibitory korozji zbrojenia TopGard Fe powodują powstawanie na powierzchni materiału warstwy ochronnej i wspomagającej proces pasywacji.

Migrujące inhibitory korozji zbrojenia TopGard Fe– Domieszka do zaczynów i zawiesin cementowych przy iniekcjachantykorozyjnych cięgien stalowych w elementach kablobetonowych.

Migrujące inhibitory korozji zbrojenia TopGard Fe– Dodatek do zapraw naprawczych PCC i SPCC i mieszanek bet.

Migrujące inhibitory korozji zbrojenia TopGard Fe – Do nasączania skarbonatyzowanej lub zaniżonej otuliny betonowej.

Migrujące inhibitory korozji zbrojenia to technologia, która pozwala nam na nasączenie struktur betonowych, powodujące degradacje otuliny betonowej z powodu korodującej stali zbrojeniowej. Inhibitor korozji zbrojenia dodaje się do mieszanek betonowych w trakcie wylewania nowych konstrukcji, a także naprawy starych konstrukcji żelbetowych zgodnie z normą PN-EN 1504. Beton z dodatkiem inhibitora korozji zbrojenia nanosimy w sposób tradycyjny. Migrujący inhibitor korozji zbrojenia działa przemieszczając się przez otulinę beton do zbrojenia. Inhibitor korozji zbrojenia do zabezpieczenia stali zbrojeniowej adbsorbuje się na powierzchni prętów zbrojeniowych i tworzy na nich cienką warstwę ochronną. Migrujący inhibitor korozji do zabezpieczenia stali zbrojeniowej zmniejsza wpływ jonów chlorkowych na stal zbrojeniową, a tym samym zapobiegając dalszej korozji konstrukcji żelbetowej. Inhibitory korozji zbrojenia skutecznie hamują jony chlorkowe pochodzące z soli sypanej na autostrady i mosty, z soli morskiej oraz innych szkodliwych substancji odkładających się w różnych konstrukcjach położonych w pobliżu mórz i oceanów.

Migrujący inhibitor korozji zbrojenia to środek chemiczny, który ogranicza szybkość, z jaką w naszych konstrukcjach, rozwija się korozja. W skład inhibitora korozji stali w betonie wchodzą m.in. zarówno organiczne inhibitory korozji czy środki buforujące. Jak działają takie preparaty? Dzięki inhibitory korozji stali zbrojeniowej na naszych konstrukcjach powstaje warstwa o charakterze ochronnym, która spowalnia proces niszczenia konstrukcji. Impregnacja otuliny betonowej posiada wiele zalet. Przede wszystkim, gwarantuje nam odpowiedni poziom pH w konstrukcji. Dzięki inhibitor do nasączania otuliny betonowej w naszych konstrukcjach hamujemy procesy korozyjne na powierchni stali zbrojeniowej. Migrujący inhibitor korozji zbrojenia nie służy jednakże do pozbycia się skutków korozji, jego celem jest zapobieganie występowaniu korozji. Nie cofnie zmian, które pojawiły się przed jego zastosowaniem.

Korozja betonu jest poważnym wyzwaniem, z którym mierzy się branża budowlana. Zastosowanie inhibitor korozji zbrojenia, który przeciwdziała korozji podnosi trwałość tworzonych przez nas konstrukcji, takich jak, budynki, mosty, tunele oraz inne obiekty infrastruktury.  Inhibitor korozji zbrojenia jest specjalnie skonstruowanym środkiem chemicznym ograniczającym szybkość z jaką rozwija się korozja w konstrukcjach żelbetowych. W skład inhibitor korozji zbrojenia wchodzą organiczne i nieorganiczne inhibitory korozji, czy środki buforujące.

Właściwości inhibitora korozji zbrojenia:
– Inhibitora korozji zbrojenia spełnia wymagania dla zasady 11 normy PN EN 1504-9 metoda 11.3 (zastosowanie inhibitorów korozji w betonie).
– Inhibitora korozji zbrojenia nie zmienia paroprzepuszczalności betonu.
– Inhibitora korozji zbrojenia przedłużenie trwałości konstrukcji
– Inhibitora korozji zbrojenia nanoszony jest podczas wykonywania napraw konstrukcji żelbetowych
– I nhibitora korozji zbrojenia skutecznie hamuje procesy związane z korbonatyzacją betonu
– Inhibitora korozji zbrojenia chroni obydwa obszary stali zbrojeniowej: katodowy (zasada 9) oraz anodowy (zasada 11).
– Inhibitora korozji zbrojenia ma natychmiastowe działania
– Inhibitora korozji zbrojenia nie niszczy struktury stali zbrojeniowej
– Inhibitora korozji zbrojenia nie zmienia właściwości mieszanki betonowej
– Inhibitory korozji zbrojenia szczególnie zalecane w obiektach o niskiej otulinie i narażonych na działanie chlorków

Na naszej stronie oferujemy inhibitor korozji zbrojenia działający na całą konstrukcję stalową i zapobiegający jej degradacji. Nasz produkt posiada aktywne związki chemiczne, ale jednocześnie jest bezpieczny dla ludzi oraz dla środowiska. Inhibitor korozji zbrojenia reaguje ze wszystkimi powierzchniami stalowymi mającymi kontakt z wodą i powietrzem, tworzy na ich powierzchni niewidoczną barierę ochronną, która zapobiega powstawaniu korozji. Warto wybrać nasz inhibitor korozji zbrojenia, ponieważ zapewnia on ochronę na wiele lat!

Inhibitor korozji zbrojenia jest całkowicie obojętny dla środowiska oraz pracowników w czasie aplikacji. Inhibitor korozji zbrojenia w celu  nasączenia otuliny  betonowej może  być aplikowany metoda natryskową lub ręczną. W przypadku użycia inhibitora korozji zbrojenia jako domieszka do zapraw lub betonów, inhibitor korozji zbrojenia Top Gard Fe przed użyciem miesza się z wodą zarobową lub dodaje się wraz z wodą do mieszalnika. Inhibitor korozji zbrojenia Top Gard Fe nie może być mieszany z suchym cementem lub innymi suchymi składnikami betonów lub zapraw.

Inhibitor korozji zbrojenia – skuteczna ochrona przed destrukcyjnym działaniem korozji

Inhibitory korozji zbrojenia to niezbędne narzędzie w walce z destrukcyjnym działaniem korozji na elementy konstrukcji stalowych. Korozja zbrojenia stanowi poważne zagrożenie dla trwałości i bezpieczeństwa budowli, dlatego zastosowanie odpowiednich inhibitorów jest kluczowe w procesie budowy i konserwacji. Jest to substancja chemiczna, która wprowadzana jest do mieszanki betonowej lub nakładana na powierzchnię elementów stalowych. Jego głównym celem jest tworzenie ochronnej warstwy na powierzchni zbrojenia, która zapobiega kontaktowi z wilgocią i substancjami chemicznymi, które mogą przyspieszać proces korozji.
Skuteczność inhibitorów opiera się na ich zdolności do tworzenia trwałej i stabilnej powłoki ochronnej. Dzięki temu, nawet w agresywnym środowisku, takim jak wilgoć, sól czy chemikalia, metalowe elementy zbrojenia pozostają chronione przed korozją. Inhibitory korozji zbrojenia działają na zasadzie blokowania procesów elektrochemicznych, które są przyczyną powstawania korozji.

Inhibitor korozji zbrojenia przynosi wiele korzyści. Po pierwsze, przedłuża trwałość elementów stalowych, co ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa i ekonomiczności budowli. Po drugie, zmniejsza koszty związane z konserwacją i naprawami, ponieważ chronione elementy wymagają mniejszej ilości prac konserwacyjnych. Po trzecie, przyczynia się do ochrony środowiska, ponieważ redukuje zużycie materiałów i energii potrzebnych do napraw.

Wybór odpowiedniego inhibitora korozji zbrojenia zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj konstrukcji, warunki środowiskowe, rodzaj korozji, dostępność produktów na rynku i wiele innych. Dlatego warto skonsultować się z doświadczonymi specjalistami w dziedzinie ochrony przed korozją, którzy pomogą dobrać najbardziej efektywne rozwiązanie.

Inhibitor korozji zbrojenia jest nieodłącznym elementem procesu budowy i konserwacji, zapewniając skuteczną ochronę przed destrukcyjnym działaniem korozji. Jego zastosowanie pozwala przedłużyć trwałość elementów stalowych, zmniejszyć koszty konserwacji i przyczynić się do ochrony środowiska. Dlatego warto sięgnąć po profesjonalne rozwiązania i skonsultować się z ekspertami, aby zagwarantować optymalną ochronę dla zbrojenia.

TopGard FE to migrujący inhibitor korozji zbrojenia. Migrujący inhibitor korozji zbrojenia TopGard FE używany jest do antykorozji zbrojenia w betonie. Migrujący inhibitor korozji zbrojenia / Inhibitor korozji zbrojeniTopGard FE wnika w podłoże betonowe i  zatrzymuje korozję zbrojenia czym zwiększa trwałość konstrukcji żelbetowej. Migrujący inhibitor korozji zbrojenia TopGard FE powstrzymuje procesy korozyjne zbrojenia przez co działa antykorozyjnie na stal.  TopGard FE to migrujący inhibitor korozji zbrojenia do nasączania otuliny betonowej w sąsiedztwie prętów zbrojeniowych oraz domieszka do zapraw, betonów i zaczynów cementowych. Stosowanie migrującego inhibitora korozji prętów zbrojeniowych TopGard FE jest zgodne z normą PN-EN 1504 Naprawy i Ochrony Betonu.  Zgodnie z normą PN-EN 1504 migrujący Inhibitor Korozji TopGard FE spełnia zasady ochrony zbrojenia przed korozją. Zasada 9 – Kontrola Obszarów katodowych zbrojenia i Zasada 11 – Kontrola Obszarów anodowych zbrojenia. 

TopGard FE is a migrating reinforcement corrosion inhibitor. TopGard FE Migrating Reinforcement Corrosion Inhibitor is used to prevent corrosion of reinforcement in concrete. Migrating Reinforcement Corrosion Inhibitor / Reinforcement Corrosion Inhibitor TopGard FE penetrates the concrete substrate and stops corrosion of the reinforcement, which increases the durability of the reinforced concrete structure. The TopGard FE migrating reinforcement corrosion inhibitor inhibits the corrosion processes of the reinforcement, thus having an anti-corrosion effect on steel. TopGard FE is a migrating reinforcing corrosion inhibitor for impregnation of concrete cover in the vicinity of reinforcing bars and an admixture for mortars, concretes and cement slurries. The use of TopGard FE migrating rebar corrosion inhibitor complies with EN 1504 Concrete Repair and Protection. In accordance with the PN-EN 1504 standard, the migrating TopGard FE Corrosion Inhibitor complies with the principles of corrosion protection of reinforcement. Principle 9 – Inspection of Cathodic Areas of Reinforcement and Principle 11 – Inspection of Anodic Areas of Reinforcement. TopGard FE Migrating Reinforcement Corrosion Inhibitor is an excellent admixture for cement slurries and grouts for filling cable ducts with prestressed cables. TopGard FE Migrating Reinforcement Corrosion Inhibitor protects prestressed cables from corrosion. TopGard FE Migrating Reinforcement Corrosion Inhibitor fills cable ducts to protect steel against corrosion. The TopGard FE Migrating Reinforcement Corrosion Inhibitor maintains adequate w/c and at the same time high fluidity enabling the cement slurry and cement grout to be pumped into the sewer. Top Gard Fe is a liquid liquid containing a corrosion inhibitor added to cement grouts when injecting post-tensioned concrete sleeves. Due to the mixed type of inhibitor, it affects both the cathodic and anodic reactions on the surface of the reinforcing steel. The inhibitor is adsorbed on the surface of the metal, creating a layer insulating the entire surface of the metal from aggressive factors.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu przez formularz kontaktowy, w razie pytań odnośnie naszych produktów