Home » Lotniska

Lotniska

ochrona zbrojenia lotniskaantykorozja zbrojenia lotniskaInfrastruktura lotnisk, jest bogata w występowanie obiektów żelbetowych. Ze względu na potrzebę zapewnienia ciągłości pracy i pełnej bezawaryjności elementów żelbetowych występujących na terenie lotnisk, szczególnie w takich elementach należy stosować ochronę antykorozyjną stali zbrojeniowej metodą traconej anody poprzez połączenie stali z  z protektorami TopZinc R® TopZinc RS® lub TopZincR®+.jak również inhibitora korozji TopGard FE, który wnika w podłoże betonowe i  zatrzymuje korozję zbrojenia czym zwiększa trwałość konstrukcji żelbetowej.

Najważniejszym elementem lotnisk, są drogi startowe. Drogi startowe betonowe, zbrojone są dyblami stalowymi, a pas startowy dylatowany na poszczególne sekcje tworzące płyty. Mimo stosowania jako materiał wierzchni betonów wysokowartościowych i wykonywaniu dużych otulin prętów zbrojeniowych, ze względu na brak możliwości zastosowania na powierzchni betonu zabezpieczeń w postaci powłok lub wypraw i występowania oddziaływania takich czynników jak:

  • cykliczne zamarzanie
  • środki odladzające
  • obciążenia dynamiczne
  • ścieranie

jednym ze skutecznych sposobów  zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej, które działa natychmiast po zainstalowaniu i przez czas, który zaplanowaliśmy jest ochrona antykorozyjna stali zbrojeniowej przy użyciu protektorów cynkowych TopZinc R®, TopZinc RS® lub TopZinc R® +.