Mosty

Antykorozja zbrojenia mostu antykorozja zbrojenia wiadukt

Obiekty mostowe to przeprawy inżynierskie, które w zależności od elementu narażone są na bardzo różne, czasem skrajnie agresywne czynniki. Oprócz stosowanych zabezpieczeń powłokowych, do wydłużenia żywotności zarówno nowych jak i naprawianych obiektów mostowych z pewnością należy stosować ochronę stali zbrojeniowej metodą traconej anody poprzez połączenie stali z  z protektorami cynkowymi TopZinc R® TopZinc RS   lub TopZinc R® + jak również zastosowania inhibitora korozji TopGard FEktóry wnika w podłoże betonowe i zatrzymuje korozję zbrojenia czym zwiększa trwałość konstrukcji żelbetowej.

W związku z coraz powszechniejszym odejściem od stosowania powłok lub wypraw w obiektach mostowych, zastępując je hydrofobizacją, szczególnie w takich sytuacjach zalecane jest stosowanie antykorozji stali zbrojeniowej metodą traconej anody.
Protektory cynkowe TopZinc R® , TopZinc RS®lub TopZinc R+®można skutecznie stosować dla elementów narażonych na klasę ekspozycji od X0 do XA3.
Szczególnie wysoką skuteczność ochrony antykorozyjnej stali zbrojeniowej wykazują protektory cynkowe w przypadku elementów żelbetowych narażonych na stałe lub cykliczne zawilgacanie lub całkowite zanurzenie w wodzie. W tych przypadkach, pory betonu wypełnione są cieczą i wówczas beton stanowi doskonały elektrolit, który powoduje bardzo równomierne roztwarzanie rdzenia cynkowego przy optymalnym potencjale ochronnym.
Zastosowanie protektorów cynkowych TopZinc R® ,TopZinc RS® lub TopZinc R® + oraz inhibitora korozji TopGard FE powoduje przyszłą  oszczędność środków finansowych. W przypadku wykonywania remontu planowego konstrukcji, naprawie podlega tylko powierzchnia betonowa. Stal ze względu na zastosowaną ochronę protektorami cynkowymi TopZinc R® ,TopZinc RS® lub TopZinc R® + nie będzie wymagała naprawy antykorozyjnej. Szacuje się, że w elemencie żelbetowym naprawianym, koszt naprawy zbrojenia ze względu na uszkodzenia korozyjne wynosi około 10 do 15 procent kwoty całkowitego remontu. W przypadku zastosowania protektorów cynkowych TopZinc R® ,TopZinc RS® lub TopZinc R® + oraz inhibitora korozji TopGard FE, koszt ten ulega całkowitemu zredukowaniu do zera.
W zależności od klasy ekspozycji danego elementu stosując kalkulator doboru protektorów dobierzecie Państwo odpowiedni rodzaj i ilość protektorów cynkowych TopZinc R® ,TopZinc RS® lub TopZinc R® +.
Protektory cynkowe TopZinc R® ,TopZinc RS® lub TopZinc R® + nadają się do antykorozji zbrojenia zarówno zwykłego jak i sprężonego.
Ze względu na zastosowanie specjalnego rdzenia cynkowego o bardzo wysokiej czystości, długoterminowe badania wykazały, że w przypadku występowania bardzo agresywnych czynników, (klasa ekspozycji XA3) potencjał ochronny mierzony na prętach ochronnych nie miał tendencji do wysokiego wzrostu, co ma wpływ na minimalizowanie wystąpienia ryzyka kruchości wodorowej stali, co w szczególności jest bardzo groźnym zjawiskiem w przypadku żelbetowych elementów sprężonych.