Oczyszczalnie ścieków

antykorozja zbrojenia oczyszczalnia antykorozja zbrojenia oczyszczalnia

Wszystkie obiekty występujące w oczyszczalniach ścieków takie jak na przykład:

  • osadniki wtórne
  • osadniki wstępne
  • komory wkf
  • kanały technologiczne
  • zagęszczacze osadu
  • komory nitryfikacji
 • komory denitryfiakcji

to żelbetowe obiekty narażone na bardzo różne, czasem skrajnie agresywne czynniki. Oprócz stosowanych zabezpieczeń w postaci odpowiednich klas betonów, otulin i powłok, do wydłużenia żywotności zarówno nowych jak i naprawianych obiektów z pewnością należy stosować ochronę stali zbrojeniowej metodą traconej anody poprzez połączenie stali z  z protektorami TopZinc R® ,TopZinc RS®lub TopZinc R® +, jak również zastosowania inhibitora korozji TopGard FEktóry wnika w podłoże betonowe i zatrzymuje korozję zbrojenia czym zwiększa trwałość konstrukcji żelbetowej.

W związku z coraz częstszym wykonywaniem zabezpieczeń powłokowych lub wypraw tylko  w strefach wahań i powyżej lustra ścieków, powierzchnie żelbetu niezabezpieczone powłokami lub wyprawami, szczególnie należy zabezpieczać antykorozyjnie przy użyciu metody traconej anody oraz przy nasączeniu otuliny inhibitorem korozji TopGard FE. Protektory cynkowe TopZinc R® , TopZinc RS®lub TopZinc R+® można skutecznie stosować dla elementów narażonych na klasę ekspozycji od X0 do XA3. Szczególnie wysoką skuteczność ochrony antykorozyjnej stali zbrojeniowej wykazują protektory cynkowe w przypadku elementów żelbetowych narażonych na stałe lub cykliczne zawilgacanie lub całkowite zanurzenie w wodzie. W tych przypadkach, pory betonu wypełnione są cieczą i wówczas beton stanowi doskonały elektrolit, który powoduje bardzo równomierne roztwarzanie rdzenia cynkowego przy optymalnym potencjale ochronnym.

Zastosowanie protektorów TopZinc R® , TopZinc RS® lub TopZinc R® + oraz inhibitor korozji TopGard Fe powoduje przyszłą  oszczędność środków finansowych. W przypadku wykonywania remontu planowego konstrukcji, naprawie podlega tylko powierzchnia betonowa. Stal ze względu na zastosowaną ochronę protektorami cynkowymi TopZinc R®  , TopZinc RS® lub TopZinc R® + oraz inhibitora korozji TopGrad Fe nie będzie wymagała naprawy antykorozyjnej. Szacuje się, że w elemencie żelbetowym naprawianym, koszt naprawy zbrojenia ze względu na uszkodzenia korozyjne wynosi około 10 do 15 procent kwoty całkowitego remontu. W przypadku zastosowania protektorów TopZinc R® , TopZinc RS® lub TopZinc R® +, koszt ten ulega całkowitemu zredukowaniu do zera.

W zależności od klasy ekspozycji danego elementu stosując kalkulator doboru protektorów dobierzecie Państwo odpowiedni rodzaj i ilość protektorów TopZinc R® , TopZinc RS® lub TopZinc R® +.