Home » Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnie ścieków

antykorozja zbrojenia oczyszczalnia antykorozja zbrojenia oczyszczalnia

Wszystkie obiekty występujące w oczyszczalniach ścieków takie jak na przykład:

  • osadniki wtórne
  • osadniki wstępne
  • komory wkf
  • kanały technologiczne
  • zagęszczacze osadu
  • komory nitryfikacji
 • komory denitryfiakcji

to żelbetowe obiekty narażone na bardzo różne, czasem skrajnie agresywne czynniki. Oprócz stosowanych zabezpieczeń w postaci odpowiednich klas betonów, otulin i powłok, do wydłużenia żywotności zarówno nowych jak i naprawianych obiektów z pewnością należy stosować ochronę stali zbrojeniowej metodą traconej anody poprzez połączenie stali z  z protektorami do ochrony katodowej zbrojenia TopZinc R® ,TopZinc RS®lub TopZinc R® +, jak również zastosowania inhibitora korozji TopGard FEktóry wnika w podłoże betonowe i zatrzymuje korozję zbrojenia czym zwiększa trwałość konstrukcji żelbetowej.

W związku z coraz częstszym wykonywaniem zabezpieczeń powłokowych lub wypraw tylko  w strefach wahań i powyżej lustra ścieków, powierzchnie żelbetu niezabezpieczone powłokami lub wyprawami, szczególnie należy zabezpieczać antykorozyjnie przy użyciu metody traconej anody oraz przy nasączeniu otuliny inhibitorem korozji TopGard FE. Protektory cynkowe do ochrony katodowej zbrojenia TopZinc R® , TopZinc RS®lub TopZinc R+® można skutecznie stosować dla elementów narażonych na klasę ekspozycji od X0 do XA3. Szczególnie wysoką skuteczność ochrony antykorozyjnej stali zbrojeniowej wykazują protektory cynkowe do ochrony katodowej zbrojenia w przypadku elementów żelbetowych narażonych na stałe lub cykliczne zawilgacanie lub całkowite zanurzenie w wodzie. W tych przypadkach, pory betonu wypełnione są cieczą i wówczas beton stanowi doskonały elektrolit, który powoduje bardzo równomierne roztwarzanie rdzenia cynkowego przy optymalnym potencjale ochronnym.

Zastosowanie protektorów do ochrony katodowej zbrojenia TopZinc R® , TopZinc RS® lub TopZinc R® + oraz inhibitor korozji TopGard Fe powoduje przyszłą  oszczędność środków finansowych. W przypadku wykonywania remontu planowego konstrukcji, naprawie podlega tylko powierzchnia betonowa. Stal ze względu na zastosowaną ochronę protektorami cynkowymi do ochrony katodowej zbrojenia TopZinc R®  , TopZinc RS® lub TopZinc R® + oraz inhibitora korozji TopGrad Fe nie będzie wymagała naprawy antykorozyjnej. Szacuje się, że w elemencie żelbetowym naprawianym, koszt naprawy zbrojenia ze względu na uszkodzenia korozyjne wynosi około 10 do 15 procent kwoty całkowitego remontu. W przypadku zastosowania protektorów do ochrony katodowej zbrojenia TopZinc R® , TopZinc RS® lub TopZinc R® +, koszt ten ulega całkowitemu zredukowaniu do zera.

W zależności od klasy ekspozycji danego elementu dobierzemy  Państwu odpowiedni rodzaj i ilość protektorów do ochrony katodowej zbrojenia TopZinc R® , TopZinc RS® lub TopZinc R® +.