Home » Drogi/Mosty/Wiadukty

Drogi/Mosty/Wiadukty

1. Przyczółki mostu – ochrona  katodowa przy użyciu protektorów cynkowych zgodnie z norma PN-EN 1504

Przyczółki mostu

Przyczółki mostu

Przyczółki mostu

Przyczółki mostu

Przyczółki mostu

Przyczółki mostu

Przyczółki mostu

Przyczółki mostu

Obiekt: Most drogowy- ochrona  katodowa przy użyciu protektorów cynkowych

Opis prac: Z uwagi na brak dostępu w trakcie eksploatacji do zbrojenia przyczółków w strefie narażonej na korozję wynikającej, między innymi z braku szczelności dylatacji (np. uszkodzenia lub przerwania) zastosowano bierną ochronę katodową z użyciem protektorów cynkowych TopZinc R. Do oczyszczonego zbrojenia przymocowano protektory cynkowe TopZinc R do chrony katodowej a następnie ułożono beton przebudowywanych przyczółków.

2. Podpory wiaduktu- ochrona  katodowa przy użyciu protektorów cynkowych zgodnie z norma PN-EN 1504

Podpory Wiaduktu

Podpory Wiaduktu

Podpory Wiaduktu

Podpory Wiaduktu

Obiekt: Wiadukt kolejowy – ochrona  katodowa przy użyciu protektorów cynkowych

Opis prac: W związku z przeprowadzanym remontem generalnym wiaduktu kolejowego oraz potrzebą wieloletniego zabezpieczenia antykorozyjnego zbrojenia podpór narażonych między innymi na działanie chlorków zastosowano pasywną ochronę katodową. Aby zapobiec korozji stali zbrojeniowej w warstwie zaprawy mineralnej naniesionej metodą natryskową zastosowano bierną ochronę katodową z użyciem protektorów TopZinc R 70 do ochrony katodowej, gdzie protektory zostały przymocowane do oczyszczonych prętów zbrojeniowych a następnie wykonano reprofilację zaprawą mineralną metodą natryskową.

3. Dylatacja przyczółka wiaduktu- ochrona  katodowa przy użyciu protektorów cynkowych zgodnie z norma PN-EN 1504

Zbrojenie Przyczółka

Zbrojenie Przyczółka

Zbrojenie Przyczółka

Zbrojenie Przyczółka

Obiekt: Przyczółek wiaduktu -ochrona  katodowa przy użyciu protektorów cynkowych

Opis prac: W związku z wykonaniem zbrojenia przy dylatacji przyczółku wiaduktu bez należytej otuliny w niedługim okresie użytkowania obiektu doszło do wykwitów korozyjnych na prętach zbrojeniowych. W związku z brakiem dostępu do zbrojenia wewnątrz dylatacji przyczółka, postanowiono zastosować bierną ochronę katodową zbrojenia poprzez zastosowanie protektorów TopZinc R 70.

4. Chodnik Mostowy – ochrona  katodowa przy użyciu protektorów cynkowych zgodnie z norma PN-EN 1504

Chodnik MostowyChodnik MostowyChodnik Mostowy
Chodnik MostowyChodnik Mostowy Chodnik Mostowy

Obiekt: Chodnik mostowy- ochrona  katodowa przy użyciu protektorów cynkowych

Opis prac: W związku z wykonaniem zbrojenia pionowego belki gzymsowej przęsła wiaduktu bez należytej otuliny, w krótkim czasie doszło do wykwitów korozyjnych zbrojenia. W związku z brakiem możliwości odkucia całego zbrojenia zastosowano bierna ochronę katodową zbrojenia z zastosowaniem protektorów TopZinc R 70.

5. Mur oporowy- ochrona  katodowa przy użyciu protektorów cynkowych zgodnie z norma PN-EN 1504Mur oporowyMur oporowyMur oporowyMur oporowyMur oporowy

Obiekt: Mur oporowy – ochrona  katodowa przy użyciu protektorów cynkowych

Opis prac: W związku z potrzebą skrócenia muru oporowego, nie wykonano należytego zabezpieczenia pionowych prętów zbrojeniowych. W krótkim okresie użytkowania doszło do odspojenia warstwy betonu znad prętów zbrojeniowych i doszło do wykwitów korozyjnych. Obiekt: Mur oporowyuwagi na brak możliwości wykonania większej nadlewki betonu, zapewniającej prawidłową otulinę zdecydowano się na wykonanie otuliny o grubości około 1 cm z zaprawy PCC i bierna ochronę katodową prętów zbrojeniowych przy użyciu protektorów TopZinc R.

6. Punkt poboru opłat Brzezie autostrada A1 – ochrona  katodowa przy użyciu protektorów cynkowych zgodnie z norma PN-EN 1504

Punkt poboru opłat Brzezie autostrada A1Punkt poboru opłat Brzezie autostrada A1

Obiekt: Słupy żelbetowe podtrzymujące stalowy dźwigar konstrukcji budynku poboru opłat – ochrona  katodowa przy użyciu protektorów cynkowych

Lokalizacja: Autostrada A1, punkt poboru opłat odcinek Brzezie-Kowal

Opis prac: Wzmocnienie słupów żelbetowych podtrzymujących stalowy dźwigar budynku poboru opłat. W pierwszej kolejności rozprężono zbrojenie sprężające słupy. Rozkuto otulinę prętów zbrojeniowych istniejących. Zamocowano dodatkowe zbrojenie poprzeczne, łącząc je ze zbrojeniem istniejącym. W celu zapewnienia dodatkowej ochrony antykorozyjnej nowo montowanym prętom zbrojeniowym zaprojektowano ochronę katodową. W tym celu do prętów zbrojeniowych w zaprojektowanym rozstawie mocowano protektory cynkowe TopZinc R o odmianie 70.  Wykonano nowe deskowanie i zabetonowano słupy.

Punkt poboru opłat Brzezie autostrada A1Punkt poboru opłat Brzezie autostrada A1Punkt poboru opłat Brzezie autostrada A1Punkt poboru opłat Brzezie autostrada A1Punkt poboru opłat Brzezie autostrada A1Punkt poboru opłat Brzezie autostrada A1