Home » Zbiorniki

Zbiorniki

1. Ściany żelbetowe pompowni

0

1

2

3

Obiekt: Pompownia wody surowej

Opis prac: Ze względu na charakter obiektu wymagane jest zapewnienie długoletniej, bezawaryjnej eksploatacji. Do zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej w najbardziej narażonym miejscu tj. w strefie wahania lustra wody zastosowano ochronę katodową. Do oczyszczonych prętów stalowych przymocowane zostały protektory TopZinc R210. Po sprawdzeniu ciągłości elektrycznej oraz rezystancji wykonano betonowanie.

2. Żebra prefabrykowanych płyt stropowych w zbiorniku

Zbiornik Wody Pitnej

Zbiornik Wody Pitnej

Zbiornik Wody Pitnej

Zbiornik Wody Pitnej

Obiekt: Zbiornik wody pitnej

Opis prac: W związku z przeprowadzanym generalnym remontem zbiorników wody pitnej oraz potrzebą długoletniego zabezpieczenia antykorozyjnego zbrojenia stopu zbiornika zastosowano pasywną ochronę katodową. Zbrojenie żeber prefabrykowanych płyt stopowych zostało oczyszczone, usunięto także luźne część otuliny. Do oczyszczonych prętów przymocowaną protektory TopZinc R 70 a następnie naniesiono warstwę szczepną i wykonano reprofilację zaprawą mineralną.

3. Podciągi, żebra i strop w zbiorniku

Zbiornik Neutralizacji Ścieków

Zbiornik Neutralizacji Ścieków

Zbiornik Neutralizacji Ścieków

Zbiornik Neutralizacji Ścieków

Obiekt: Zbiornik neutralizacji ścieków

Opis prac: Ze względu na wykonanie konstrukcji stropu i nie zastosowanie dystansów dla stali zbrojeniowej w celu wykonania prawidłowej otuliny, doszło do korozji stali zbrojeniowej na płycie, zebrach i podciągach konstrukcji stropu zbiornika. Istniejące uszkodzenia betonu odkuto, pręty zbrojeniowe oczyszczono do klasy ekspozycji Sa 2 1/2. Do oczyszczonych prętów przymocowano protektory cynkowe TopZinc R 70. Wykonano reprofilację ubytków zaprawą PCC.