Home » Elementy Żelbetowe

Elementy Żelbetowe

NAJNOWSZE REALIZACJE DO POBRANIA

1. Ochrona katodowa żelbetowych słupów w kotłowni

Żelbetowe słupy w kotłowni

Żelbetowe słupy w kotłowni

Żelbetowe słupy w kotłowni

Żelbetowe słupy w kotłowni

Obiekt: Żelbetowe słupy podtrzymujące kocioł gazowy- ochrona katodowa

Opis prac: W związku z brakiem możliwości zabezpieczenia zbrojenia słupów żelbetowych w strefie gruntu postanowiono zabezpieczyć pręty zbrojeniowe poprzez wdrożenie biernej ochrony katodowej 4z użyciem protektorów TopZinc R odmiana 70.