Home » O produktach

O produktach

Produkty TopZinc R® i TopZinc R+®  to specjalnie skonstruowany rdzeń  cynkowy otoczony wysokoalkaliczną zaprawą mineralną. Powierzchnia rdzenia oraz skład rdzenia w obydwu produktach zostały tak dobrane, aby jak najbardziej zoptymalizować proces ochrony antykorozyjnej prętów zbrojeniowych. Z rdzeni cynkowych wyprowadzone są przewody metaliczne, które służą do mocowania protektora ze stalą zbrojeniową.

Ze względu na rolę jaką pełnią produkty  TopZinc R® , TopZinc RS® oraz TopZinc R+®, a mianowicie zabezpieczenie zbrojenia i  ochronę stali zbrojeniowej, produkty te nazywane są protektorami.

Rozróżniane są dwa typy protektorów, ze względu na sposób podłączenia do stali zbrojeniowej:

  • TopZinc R® – protektor do zabezpieczenia zbrojenia podłączany bezpośrednio do stali zbrojeniowej, czyli w przypadku, gdy mamy nieograniczony dostęp do prętów zbrojeniowych
  • TopZinc RS® – protektor do zabezpieczenia zbrojenia podłączany bezpośrednio do stali zbrojeniowej, czyli w przypadku, gdy mamy nieograniczony dostęp do prętów zbrojeniowych
  • TopZinc R®+ – protektor do zabezpieczenia zbrojenia podłączany pośrednio do stali zbrojeniowej, czyli w przypadku, gdy nie mamy bezpośredniego dostępu do prętów zbrojeniowych

Protektory  TopZinc R® i TopZinc R+® można stosować w nowych i remontowanych obiektach budowlanych, zarówno w przypadku elementów ze zbrojeniem zwykłym i sprężonym.

Produkty TopZinc® są  chronione w Polsce prawem patentowym.