Home » Prefabrykaty

Prefabrykaty

antykorozja zbrojenia prefabrykatyantykorozja zbrojenia prefabrykaty Elementy prefabrykowane, zwłaszcza wykorzystywane w drogownictwie, stosunkowo rzadko posiadają powłoki lub wyprawy ochronne, mimo ekspozycji prefabrykatów na czynniki agresywne (klasa ekspozycji XF4). Jedyną ochroną stali zbrojeniowej w tych przypadkach jest beton, który poprzez początkowe wysokie pH naturalnie chroni stal zbrojeniową. Jednak ten etap ochrony nie trwa długo i w stosunkowo krótkim czasie, można dostrzec na elementach prefabrykowanych rdzawe wykwity, które są początkiem procesów korozyjnych stali zbrojeniowej.

W tych przypadkach z najwyższą skutecznością należy stosować ochronę antykorozyjną stali zbrojeniowej metodą traconej anody poprzez połączenie stali zbrojeniowej z protektorami TopZinc R®TopZinc R® lub TopZinc R® +.

Protektory cynkowe TopZinc R® , TopZinc RS® lub TopZinc R® + w związku z tym, że są ukryte wewnątrz struktury betonu nie wpływają na zmianę wyglądu wierzchniej powierzchni i struktury prefabrykatu.

Możemy dowolnie dobrać protektory w zależności od klasy ekspozycji prefabrykatu oraz zaplanować czas ochrony.