Posadzki Przemysłowe/Płyty Przejezdne i Postojowe

1. Płyta betonowa parkingowa

Płyta Betonowa Wykwity

Płyta Betonowa Wykwity

Płyta Betonowa Wykwity

Płyta Betonowa Wykwity

Obiekt: Płyta betonowa parkingu podziemnego

Opis prac: Ze względu na brak możliwości wykonania uszczelnienia przepustów rurowych przez żelbetową płytę parkingu i ciągłe jej zawilgacanie, w tym również migrację chlorków, postanowiono zabezpieczyć pręty poprzez zastosowanie pasywnej ochrony katodowej z zastosowaniem protektorów TopZinc R o odmianie 70. W pierwszej kolejności wykuto istniejący zdegradowany beton. Odsłonięte pręty zbrojeniowe oczyszczono do kasy czystości Sa 2 1/2. Do oczyszczonych prętów podłączono protektory cynkowe TopZinc R. Ubytki zreprofilowano zaprawą PCC.

2. Płyta betonowa przed rampą rozładunkową
Płyta Cargo Płyta Cargo Płyta Cargo Płyta Cargo

Obiekt: Płyta betonowa przejezdna i postojowa przed rampa rozładunkową

Opis prac: Ze względu na brak możliwości wykonania odpowiedniej otuliny oraz bardzo duże obciążenia mechaniczne, które powodowały niszczenie powłok ochronnych żywicznych i tym samym migrację jonów chlorków w głąb otuliny betonowej do prętów zbrojeniowych zastosowano ochronę prętów zbrojeniowych w postaci ochrony katodowej. Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia poprzez zastosowanie pasywnej ochrony katodowej w formie protektorów cynkowych TopZinc R odmiana 70.