Home » Energetyka

Energetyka

ochrona zbrojenia energetyka ochrona zbrojenia chlodnie kominowe

Wszystkie obiekty inżynierskie technologiczne znajdujące się na wyposażeniu elektrowni i elektrociepłowni typu;

  • chłodnie kominowe
  • chłodnie wentylatorowe
  • kominy
  • zbiorniki
  • kanały technologiczne
  • akcelatory

narażone są na bardzo różne, czasem skrajnie agresywne czynniki. Oprócz stosowanych zabezpieczeń powłokowych, do wydłużenia żywotności zarówno nowych jak i naprawianych obiektów należy stosować ochronę antykorozyjną stali zbrojeniowej metodą traconej anody poprzez połączenie stali z  z protektorami do ochrony katodowej zbrojenia TopZinc R®, TopZinc RS® lub TopZinc R® + jak również zastosowania inhibitora korozji TopGard FE, który wnika w podłoże betonowe i zatrzymuje korozję zbrojenia czym zwiększa trwałość konstrukcji żelbetowej.

Szczególnie zalecane jest stosowanie protektorów do ochrony katodowej zbrojenia oraz inhibitora korozji w konstrukcjach żelbetowych narażonych na działanie czynników agresywnych i dodatkowo dużych obciążeń mechanicznych. W takich obiektach w dosyć krótkim czasie dochodzi do uszkodzeń mechanicznych powłok ochronnych. Dla takich obiektów szczególne zastosowanie mają protektory do ochrony katodowej zbrojenia TopZinc R® , TopZinc RS®lub TopZinc R+® oraz nasączenie otuliny inhibitorem korozji TopGard FE ponieważ. Protektory cynkowe do okchrony katodowej są  zagłębione  w betonie i nie ulegają oddziaływaniu na czynniki mechaniczne, a w sposób ciągły chronią antykorozyjnie pręty zbrojeniowe.

Protektory do ochrony katodowej zbrojenia TopZinc R® , TopZinc RS®lub TopZinc R+® doskonale nadają się do zabezpieczania antykorozyjnego stali zbrojeniowej elementów żelbetowych  gdzie występuje wysoka wilgotność lub nawet stałe zanurzenie elementu żelbetowego w cieczy ponieważ wypełnione pory betonu cieczą stanowią doskonały elektrolit, który powoduje bardzo równomierne roztwarzanie rdzenia cynkowego przy optymalnym potencjale ochronnym.

Zastosowanie protektorów cynkowych do ochrony katodowej zbrojenia TopZinc R® , TopZinc RS® lub TopZinc R®+ oraz inhibitora korozji TopGard FE  powoduje przyszłą  oszczędność środków finansowych. W przypadku wykonywania remontu planowego konstrukcji, naprawie podlega tylko powierzchnia betonowa. Stal ze względu na zastosowaną ochronę protektorami cynkowymi do ochrony katodowej zbrojenia TopZinc R® , TopZinc RS® lub TopZinc R®+ oraz inhibitora korozji TopGard FE nie będzie wymagała naprawy antykorozyjnej. Szacuje się, że w elemencie żelbetowym naprawianym, koszt naprawy zbrojenia ze względu na uszkodzenia korozyjne wynosi około 10 do 15 procent kwoty całkowitego remontu. W przypadku zastosowania protektorów do ochrony katodowej zbrojenia TopZinc R® , TopZinc RS® lub TopZinc R® + oraz inhibitora korozji TopGard FE, koszt ten ulega całkowitemu zredukowaniu do zera.

W zależności od klasy ekspozycji danego elementu dobierzemy Państwu odpowiedni rodzaj i ilość protektorów do ochrony katodowej zbrojenia TopZinc R® , TopZinc RS® lub TopZinc R® +.