Realkalizacja – przywrócenie zasadowego pH betonu

Realkalizacja skarbonatyzowanego betonu- przywrócenie zasadowego pH, zmiana pH betonu

W badanych  konstrukcjach w których podczas sprawdzeń karbonatyzacji otuliny betonowej, wyniki wskazują niskie pH, można  poprzez realkalizację odtworzyć wysokie pH , zmianę pH betonu, podwyższenie Ph betonu, co umożliwia odbudowanie na powierzchni stali zbrojeniowej warstwy pasywnej. W przypadku obniżenia pH otuliny betonowej poniżej 9 zanika warstwa pasywująca na powierzchni stali zbrojeniowej. W celu odtworzenia wysokiego pH otuliny betonowej, zmiany pH betonu, umożliwiającej wytworzenie na powierzchni stali ponownie warstwy pasywującej działając zgodnie z normą PN-EN 1504 zasada 7.3 możemy przeprowadzić elektrochemiczną realkalizację skarbonatyzowanego betonu – zmianę, podwyższenie  pH otuliny betonowej.

Fot 1. Niskie pH otuliny betonowej – brak warstwy pasywnej otuliny

Powierzchnia skarbonatyzowanego betonu zostaje pokryta alkaliczny elektrolitem (najczęściej roztwór węglanu sodu (Na2CO3)) w którym umieszczona jest elektroda. Do stali zbrojeniowej podłączany jest ujemny biegun zasilania stałym prądem o napięciu od 12 do 24 Voltów i natężeniu do około 2 A/m2. Dodatni biegun zasilania podłączony jest do elektrody. Składniki elektrolitu przemieszczają się systemem porów do wnętrza betonu i w otoczeniu zbrojenia powstają jony OH-, które powodują wzrost zasadowości do pH około 13.

Fot 2. Odtworzenie wysokiego pH betonu, zmiana ph betonu

Średnio zabieg realkalizacji skarobanatyzowanego, zmiany pH beton trwa od 3 do 5 tygodni.