Home » REMONT STROPU Z BELKĄ STALOWĄ

REMONT STROPU Z BELKĄ STALOWĄ

W większości przypadków główną przyczyną uszkodzeń stropów z belkami stalowymi tj. stropy Kleina, stropy WPS lub odcinkowe jest korozja stalowych belek stropów. Remont stropu z belkami stalowymi wykonywany przy użyciu taśm anodowych do zabezpieczenia antykorozyjnego TopZinc Tape S, montowanych bezpośrednio przy użyciu specjalnego kleju przewodzącego TopZinc Conductiv do skorodowanych belek stalowych w remontowanym stropie np. Kleina, WPS lub odcinkowym daje nam pewność pełnego zabezpieczenia belek stalowych stropu przed korozją oraz zatrzymanie procesów korozyjnych na remontowanych belka stalowych stropu. Poprzez przyklejenie specjalnych taśm anodowych TopZinc Tape S w czasie remontu stropu z belami stalowymi np. Kleina, WPS lub odcinkowym nie tylko chronimy dolą płaszczyznę stopki belki stropu a całą stopkę oraz środnik remontowanej belki stalowej stropu . W czasie remontu największa uwagę należy poświęć na odpowiedni dobór materiałów do zabezpieczenia antykorozyjnego belek stalowych w stropie np. Kleina, WPS lub odcinkowym. Należyte dobranie materiałów do zabezpieczenia antykorozyjnego w czasie remontu stropu z belkami stalowymi np. Kleina, WPS lub odcinkowym, daje nam pewność długiej eksploatacji, wzmocnienia stropu, braku korozji belek stalowych stropu i braku konieczności powtórnego remontu stropu. Poprzez zastosowanie taśm anodowych do zabezpieczenia antykorozyjnego TopZinc Tape S zapobiegamy korozji belek stalowych stropu np. Kleina, WPS lub odcinkowym oraz zatrzymujemy procesy korozyjne na belkach stalowych stropu.

REMONT STROPU KLEINA, REMONT STROPU Z BELKAMI STALOWYMI

TopZinc Tape S to specjalna taśma anodowa do antykorozyjnego zabezpieczenia belek stalowych w stropie np. Kleina, WPS lub odcinkowym, specjalnie dobrana aby jak najbardziej zoptymalizować proces ochrony antykorozyjnej belek stalowych, kształtowników stalowych metodą kontaktową. Metoda kontaktowa przy zastosowaniu taśm anodowych do antykorozyjnego zabezpieczenia belek stalowych stropu np. Kleina, WPS lub odcinkowym, izoluje chroniony metal od środowiska korozyjnego oraz polega na przepływie elektronów pomiędzy belką stalową i taśmą anodową do antykorozyjnej zabezpieczenia belek stalowych stropu. W tak utworzonym układzie prąd płynie z taśmy anodowej do metalu chronionego czyli belek stalowych stropu np. Kleina, WPS lub odcinkowym. W związku z tym, że taśma anodowa do antykorozyjnego zabezpieczenia belek stalowych stropu staje się anodą, a stal przyjmuje wartość ładunku dodatnią i staje się katodą to na anodzie dochodzi do reakcji utleniania, natomiast na zabezpieczanej belce stalowej taśmą anodową, belce stalowej stropu, dochodzi do reakcji redukcji i tym samym nie dochodzi do procesów korozyjnych.

Taśmy anodowa do antykorozyjnego zabezpieczenia belek stalowych stropu np. Kleina, WPS lub odcinkowym TopZinc Tape S występują w trzech różnych odmianach

 • TopZinc Tape S 555
 • TopZinc Tape S 705
 • TopZinc Tape S 1005

Karta Techniczna TopZinc Tape S (pobierz)
Karta Techniczna TopZinc Conductiv (pobierz)
Karta Techniczna TopZinc Resin (pobierz)

Po przygotowaniu powierzchni belki stalowej stropu , zgodnie z PN ISO 8501-1 w pierwszej kolejności dobieramy odpowiednie taśmy anodowe oraz je docinamy na wymagana długość. Po oczyszczeniu taśmy anodowych (aktywowaniu ich powierzchni) do zabezpieczenia belek stalowych stropów np. Kleina, WPS lub odcinkowym TopZinc Tape S nakładamy na nią klej TopZinc Conductiv i przyklejamy od zabezpieczanej elementu belki stalowej. Po zamocowaniu taśmy anodowych TopZinc Tape S do zabezpieczenia antykorozyjnego do belki stalowej stropu, , należy wykonać dwa pomiary sprawdzające przepływ prądu oraz rezystancję , przy użyciu miernika elektrycznego.
Taśma anodowa do antykorozyjnego zabezpieczenia belek stalowych stropu np. Kleina, WPS lub odcinkowym
 TopZinc Tape S mocowana jest do powierzchni chronionego elementu przy użyciu specjalnego kleju przewodzącego TopZinc Conductiv.
Taśma anodowa do antykorozyjnego zabezpieczenia belek stalowych stropów
np. Kleina, WPS lub odcinkowym TopZinc Tape S może po zamocowaniu zostać zabezpieczony przy użyciu materiału TopZinc Resin.

W celu dobrania odpowiedniej ilości taśm anodowych do antykorozyjnego zabezpieczenia belek stalowych stropu TopZinc Tape S dla wybranego kształtownika stalowego należy skorzystać z tablic doboru taśm.

Tablice doboru taśm TopZinc Tape S dla stali kształtowej (pobierz)

REMONT STROPU KLEINA, REMONT STROPU Z BELKAMI STALOWYMI

Właściwości taśm anodowych:

 • antykorozyjna ochrona stali z możliwością zaplanowania jej czasu trwania, nawet do 50 lat

 • antykorozyjna ochrona stali uwzględniająca występowanie różnych klas korozyjności atmosferycznej od C1 do C5 lub korozyjności konstrukcji zanurzonej w wodzie lub zakopanej w gruncie od Lm1 do Lm3 zgodnie z normą ISO 12944-2

 • antykorozyjna ochrona stali natychmiast po montaży taśmy anodowej

 • zwiększenie alkaliczności w strefie podłączenia taśmy anodowej (dotyczy taśm montowanych do stali w betonie)

 • szybki i prosty montaż taśm anodowych do stali kształtowej

 • możliwość stosowania w nowych jak i remontowanych konstrukcjach

 • nie wymaga stosowania podłączania źródła zasilania ani systemów pomiarowych

 • dodatkowa ochrona przed czynnikami mechanicznymi, chemicznymi,