REMONT BALKONU Z BELKĄ STALOWĄ

Podczas remontu balkonów z belkami stalowymi należy zwrócić szczególna uwagę na odpowiednie dobranie materiałów do zabezpieczenia stalowych belek. Remont balkonu z belkami stalowymi wykonywany przy użyciu taśm anodowych do zabezpieczenia antykorozyjnego TopZinc Tape S, montowanych bezpośrednio przy użyciu specjalnego kleju przewodzącego TopZinc Conductiv do skorodowanych belek stalowych daje nam pewność pełnego zabezpieczenia belek stalowych balkonu przez korozją oraz zatrzymanie procesów korozyjnych na remontowanych belka stalowych balkonu. Poprzez przyklejenie specjalnych taśm anodowych TopZinc Tape S w czasie remontu balkonu z belami stalowymi nie tylko chronimy zewnętrzne płaszczyzny belki stalowych a cały przekrój belek stalowych balkonów. Należyte dobranie materiałów do zabezpieczenia antykorozyjnego w czasie remontu balkonu z belkami stalowymi , daje nam pewność długiej eksploatacji, wzmocnienia balkonu, braku korozji belek stalowych i braku konieczności powtórnego remontu balkonu. Poprzez zastosowanie taśm anodowych do zabezpieczenia antykorozyjnego  TopZinc Tape S zapobiegamy korozji belek stalowych balkonu oraz zatrzymujemy procesy korozyjne na belkach stalowych balkonu.

REMONT BALKONU Z BELKAMI STALOWYMI, JAK WYREMONTOWAĆ BALKON

TopZinc Tape S to specjalna taśma anodowa do antykorozyjnego zabezpieczenia belek stalowych w remontowanym balkonie , specjalnie dobrana aby jak najbardziej zoptymalizować proces ochrony antykorozyjnej belek stalowych metodą kontaktową. Metoda kontaktowa przy zastosowaniu taśm anodowych do antykorozyjnego zabezpieczenia belek stalowych w remontowanym balkonie , izoluje chroniony metal od środowiska korozyjnego oraz polega na przepływie elektronów pomiędzy belką stalową i taśmą anodową do antykorozyjnej zabezpieczenia belek stalowych w remontowanym balkonie. W tak utworzonym układzie prąd płynie z taśmy anodowej do metalu chronionego czyli belek stalowych w remontowanym balkonie. W związku z tym, że taśma anodowa do antykorozyjnego zabezpieczenia belek stalowych balkonu staje się anodą, a stal przyjmuje wartość ładunku dodatnią i staje się katodą to na anodzie dochodzi do reakcji utleniania, natomiast na zabezpieczanej belce stalowej balkonu taśmą anodową, dochodzi do reakcji redukcji i tym samym nie dochodzi do procesów korozyjnych.

Taśmy anodowa do antykorozyjnego zabezpieczenia belek stalowych w remontowanym balkonie  TopZinc Tape S występują w trzech różnych odmianach

  • TopZinc Tape S 555
  • TopZinc Tape S 705
  • TopZinc Tape S 1005

Karta Techniczna TopZinc Tape S
Karta Techniczna TopZinc Conductiv
Karta Techniczna TopZinc Resin

Po przygotowaniu powierzchni belki stalowej balkonu , zgodnie z PN ISO 8501-1 w pierwszej kolejności dobieramy odpowiednie taśmy anodowe oraz je docinamy na wymagana długość. Po oczyszczeniu taśmy anodowych (aktywowaniu ich powierzchni) do zabezpieczenia belek stalowych balkonu TopZinc Tape S nakładamy na nią klej TopZinc Conductiv i przyklejamy od zabezpieczanej elementu belki stalowej. Po zamocowaniu taśmy anodowych TopZinc Tape S do zabezpieczenia antykorozyjnego do belki stalowej remontowanego balkonu, należy wykonać dwa pomiary sprawdzające przepływ prądu oraz rezystancję , przy użyciu miernika elektrycznego.
Taśma anodowa do antykorozyjnego zabezpieczenia belek stalowych remontowanego balkonu
 TopZinc Tape S mocowana jest do powierzchni chronionego elementu przy użyciu specjalnego kleju przewodzącego TopZinc Conductiv. Taśma anodowa do antykorozyjnego zabezpieczenia belek stalowych w remontowanych balkonach  TopZinc Tape S może po zamocowaniu zostać zabezpieczony przy użyciu materiału TopZinc Resin.

W celu dobrania odpowiedniej ilości taśm anodowych do antykorozyjnego zabezpieczenia belek stalowych w remontowanych balkonach  TopZinc Tape S dla wybranego kształtownika stalowego należy skorzystać z tablic doboru taśm.

Tablice doboru taśm TopZinc Tape S dla stali kształtowej

REMONT BALKONU Z BELKAMI STALOWYMI, JAK WYREMONTOWAĆ BALKON

Podczas remont balkonu z belkami stalowymi należy zwrócić szczególna uwagę na odpowiednie dobranie materiałów do zabezpieczenia stalowych belek. Remont balkonu z belkami stalowymi wykonywany przy użyciu taśm anodowych do zabezpieczenia antykorozyjnego TopZinc Tape S, montowanych bezpośrednio przy użyciu specjalnego kleju przewodzącego TopZinc Conductiv do skorodowanych belek stalowych daje nam pewność pełnego zabezpieczenia belek stalowych balkonu przez korozją oraz zatrzymanie procesów korozyjnych na remontowanych belka stalowych ablkonu. Poprzez przyklejenie specjalnych taśm anodowych TopZinc Tape S w czasie remont balkonu z belami stalowymi nie tylko chronimy zewnętrzne płaszczyzny belki stalowych a cały przekrój belek stalowych balkonów. Należyte dobranie materiałów do zabezpieczenia antykorozyjnego w czasie remontu balkonu z belkami stalowymi , daje nam pewność długiej eksploatacji, wzmocnienia balkonu, braku korozji belek stalowych i braku konieczności powtórnego remontu balkonu. Poprzez zastosowanie taśm anodowych do zabezpieczenia antykorozyjnego TopZinc Tape S zapobiegamy korozji belek stalowych balkonu oraz zatrzymujemy procesy korozyjne na belkach stalowych balkonu.