Home » TopZinc SCCCP04

TopZinc SCCCP04

TopZinc SCC04 jest jednoskładnikową i samozagęszczalną zaprawą cementową o uziarnieniu 0/4 mm.
Główne właściwości materiału TopZinc SCC04 to:
– Do napraw obciążonych ruchem na powierzchniach poziomych
– Grubość warstwy od 20 do 100 mm w jednym cyklu roboczym
– Dodatki włókien sztucznych oraz cyrkonowych
– Płynna konsystencja
– Mrozoodporność F200 zgodna z Procedurą IBDIM Nr PB/TM-1/12
– Możliwość stosowania materiału jako drobnoziarnistego betonu samozagęszczalnego (SCC).

KARTA TECHNICZNA TopZinc SCCCP04