Home » TopZinc PCCCP

TopZinc PCCCP

TopZinc PCCCP jest jednoskładnikową, wzmacnianą włóknami, modyfikowaną polimerem, niskoskurczową zaprawą naprawczą na bazie cementu siarczanoodpornego w ochronie katodowej w systemie TopZinc.
Główne właściwości materiału TopZinc PCCCP to:
– Do napraw elementów betonowych/żelbetowych (również sprężonych) w tym obciążonych ruchem kołowym
– Klasa R4 wg PN-EN 1504-3
– Grubość warstwy od 5 do 40 mm w jednym cyklu roboczym
– Dodatki włókien sztucznych oraz cyrkonowych
– Bardzo mały skurcz
– Wysoka odporność na ścieranie
– Mrozoodporność F200 zgodna z Procedurą IBDIM Nr PB/TM-1/12
– Odporność na karbonatyzację wg PN-EN 13529

KARTA TECHNICZNA TopZinc PCCCP