Home » TopZinc MWA

TopZinc MWA

TopZinc MWA jest jednoskładnikową zaprawą na bazie cementu , modyfikowaną polimerami z dodatkiem inhibitorów korozji przeznaczoną do zabezpieczania antykorozyjnego zbrojenia .

Główne właściwości materiału TopZinc MWA to:
– Zabezpieczenie antykorozyjne obszarów anodowych zasada 11, metoda 11.1, 11.2, 11.3 wg normy PN-EN 1504-9
– Antykorozyjna ochrona stali zbrojeniowej bez względu na stopień agresji środowiska
– Pełna kompatybilność z zaprawami naprawczymi PCC i SCC
– Zwiększająca alkaliczności w strefie zabezpieczenia pręta zbrojeniowego
–  Mrozoodporność F250 zgodna z Procedurą IBDIM Nr PB/TM-1/12

KARTA TECHNICZNA TopZinc MWA