Zasada działania

Schemat działania Topzinc

Aby doprowadzić do sytuacji, że procesy korozyjne nie będą pojawiały się na stali zbrojeniowej należy stworzyć układ, w którym stal zbrojeniowa będzie elektrodą dodatnią czyli katodą. Wówczas na katodzie będzie dochodziło tylko i wyłącznie do reakcji redukcji i procesy korozyjne nie będą zachodziły.

Aby doszło do takiej sytuacji należy wytworzyć ogniwo galwaniczne pomiędzy metalem chronionym, czyli stalą zbrojeniową i materiałem o potencjale mniejszym od potencjału żelaza Fe2+, np (Cynkiem, Magnezem, Aluminium). Roztwór wodny w porach betonu będzie odgrywał rolę elektrolitu. W tak utworzonym ogniwie płynie prąd z materiału o potencjale mniejszym od potencjału żelaza, który możemy nazwać protektorem, do metalu chronionego czyli stali zbrojeniowej.W związku z tym, że w wytworzonym ogniwie protektor przyjmuje wartość ładunku ujemną i staje się Anodą, a metal chroniony przyjmuje wartość ładunku dodatnią i staje się Katodą, na anodzie dochodzi do reakcji utleniania – korozji, natomiast na metalu chronionym dochodzi do reakcji redukcji i tym samym na metalu chronionym nie dochodzi do procesów korozyjnych. W ten sposób tworzony jest system ochrony antykorozyjnej stali zbrojeniowej TopZinc®.

Ten system ochrony antykorozyjnej stali zbrojeniowej nazywany jest ochroną katodową, metodą traconej anody lub metodą galwaniczną. Te trzy nazwy są równorzędne i dotyczą jednego systemu ochrony.