Home » TopZinc SCCCP08

TopZinc SCCCP08

TopZinc SCCCP08 jest jednoskładnikową i samozagęszczalną zaprawą cementową o uziarnieniu 0/8 mm w ochronie katodowej w systemie TopZinc.

Główne właściwości materiału TopZinc SCCCP08 to:
– Do napraw obciążonych ruchem na powierzchniach poziomych
– Grubość warstwy od 40 do 200 mm w jednym cyklu roboczym
– Dodatki włókien sztucznych oraz cyrkonowych
– Płynna konsystencja
– Mrozoodporność F200 zgodna z Procedurą IBDIM Nr PB/TM-1/12
– Możliwość stosowania materiału jako drobnoziarnistego betonu samozagęszczalnego (SCC).

KARTA TECHNICZNA TopZinc SCCCP08