Home » TopZinc S8

TopZinc S8

TopZinc S8 jest jednoskładnikową szpachlówką z dodatkiem mikrokrzemionki przeznaczoną do wyrównywania nowych i naprawionych powierzchni betonu.

Główne właściwości materiału TopZinc S8 to:
– Bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych
– Grubość warstwy od 2 do 8 mm w jednym cyklu roboczym
– Dodatki włókien sztucznych oraz cyrkonowych
– Odporność na karbonatyzację wg PN-EN 13529
– Łatwość obróbki

KARTA TECHNICZNA TopZinc S8