TopZinc RS

TopZinc RS to protektor do ochrony katodowej zbrojenia  bezpośrednio podłączany do pręta zbrojeniowego o najmniejszych możliwych wymiarach, szczególnie dedykowany do konstrukcji remontowanych i konstrukcji z zaniżoną otuliną. Protektor cynkowy do  stosuje się w przypadku, kiedy mamy nieograniczony i swobodny dostęp do prętów zbrojeniowych.  Po zabetonowaniu elementów zbrojenia z podłączonymi uprzednio protektorami cynkowymi TopZinc RS, rozpoczyna się proces ochrony antykorozyjnej prętów zbrojeniowych. Protektor cynkowy  TopZinc RS chroni pręty zbrojeniowe w elementach żelbetowych poddanych klasie ekspozycji zgodnie z  PN-EN 206-1:2003. Każdy z protektorów cynkowych TopZinc RS posiada cztery metaliczne przewody podłączeniowe, specjalne zagłębienie wzdłuż dłuższego boku, które służy do odpowiedniego podłączenia protektora do pręta zbrojeniowego.

Protektor cynkowy do ochrony katodowej prętów zbrojeniowych TopZinc RS występuje w dwóch różnych wymiarach ze względu na to, że mieści wewnątrz różne wagowo rdzenie cynkowe:

TopZinc RS – odmiana 70  wys:szer:grub [mm] 15:30:55 – z masą rdzenia cynkowego 70g

TopZinc RS – odmiana 210 wys:szer:grub [mm] 15:60:65 – z masą rdzenia cynkowego 210g

Standardową odmianą protektora cynkowego  TopZinc RS  jest odmiana TopZinc RS odmiana 70 z  70 gramowym rdzeniem cynkowym.

KARTA TECHNICZNA TopZinc RS

Produkty TopZinc® są  chronione w Polsce prawem patentowym.