Home » TopZinc ECCWA

TopZinc ECCWA

TopZinc ECCWA jest zaprawą antykorozyjną dla zabezpieczenia prętów zbrojeniowych na spoiwie epoksydowym z dodatkiem wysokoalkalicznych inhibitorów korozji.

Główne właściwości materiału od zabezpieczenia i ochrony przed korozją prętów zbrojeniowych w konstrukcjach żelbetowych i betonowych TopZinc ECCWA to:
– Zabezpieczenie antykorozyjne obszarów anodowych zasada 11, metoda 11.1, 11.2, 11.3 wg normy PN-EN 1504-9

– Antykorozyjna ochrona stali zbrojeniowej uwzględniająca występowanie różnych klas środowisk od X0 do XA3

– Jednowarstwowy system do zabezpieczenia prętów zbrojeniowych dający pełną skuteczność ochrony antykorozyjnej

– Antykorozyjna ochrona stali zbrojeniowej bez względu na stopień agresji środowiska

– Pełna kompatybilność antykorozyjnego zabezpieczenia stali zbrojeniowej z zaprawami naprawczymi PCC i SCC

– Zwiększająca alkaliczności w strefie zabezpieczenia pręta zbrojeniowego

KARTA TECHNICZNA TopZinc ECCWA