Home » TopZinc CP

TopZinc CP

TopZinc CP jest jednoskładnikową zaprawą na bazie cementu , modyfikowaną polimerami z dodatkiem inhibitorów korozji przeznaczoną do zabezpieczania antykorozyjnego zbrojenia w ochronie katodowej w systemie TopZinc

Główne właściwości materiału TopZinc CP to:
– Zabezpieczenie antykorozyjne obszarów anodowych zasada 11, metoda 11.1, 11.2, 11.3 wg normy PN-EN 1504-9
– Antykorozyjna ochrona stali zbrojeniowej bez względu na stopień agresji środowiska
– Pełna kompatybilność z zaprawami naprawczymi PCC i SCC w ochronie katodowej w systemie TopZinc
– Zwiększająca alkaliczności w strefie zabezpieczenia pręta zbrojeniowego
– Mrozoodporność F200 zgodna z Procedurą IBDIM Nr PB/TM-1/12

 

KARTA TECHNICZNA TopZinc CP