Home » TopZinc CMW

TopZinc CMW

TopZinc CMW jest jednoskładnikową zaprawą na bazie cementu siarczanoodpornego, modyfikowaną polimerami z dodatkiem inhibitorów korozji przeznaczoną do zabezpieczania antykorozyjnego zbrojenia i wykonywania warstw sczepnych.

Główne właściwości materiału TopZinc CMW to:
– Zabezpieczenie antykorozyjne obszarów anodowych zasada 11, metoda 11.1, 11.2, 11.3 wg normy PN-EN 1504-9
– Wyprodukowana na bazie cementu siarczanoodpornego, (C3A=0)
– Pełna kompatybilność z zaprawami naprawczymi PCC i SCC
– Zwiększająca alkaliczności w strefie zabezpieczenia pręta zbrojeniowego
– Mrozoodporność F250 zgodna z Procedurą IBDIM Nr PB/TM-1/12

KARTA TECHNICZNA TopZinc CMW