Home » TopZinc CMCP

TopZinc CMCP

TopZinc CMCP jest jednoskładnikową zaprawa na bazie cementu, modyfikowana polimerami z dodatkiem inhibitorów korozji przeznaczona do wykonywania warstwy sczepnej podczas napraw konstrukcji w systemie ochrony katodowej TopZinc. 

Główne właściwości materiału TopZinc CMPC to:
– Pełna kompatybilność z zaprawami naprawczymi PCC i SCC w systemie ochrony katodowej Topzinc
– Mrozoodporność F200 zgodna z Procedurą IBDIM Nr PB/TM-1/12

KARTA TECHNICZNA TopZinc CMPC