Home » TopZinc CF

TopZinc CF

TopZinc CF jest jednokomponentową, barwną powłoką ochronną przenoszącą zarysowania podłożą

Główne właściwości materiału TopZinc CF to:
– Zdolność do przenoszenia zarysowań również w niskich temperaturach
– Hamowanie procesów karbonatyzacji betonu
– Przepuszczalność dla pary wodnej
– Zabezpieczenie beton przed wnikaniem roztworów chlorków, siarczanów, azotanów
– Odporność na promieniowanie UV
– Mrozoodporność F 200 wg Procedurą IBDIM nr PB/TM-1/12
– Występowanie w kolorach wg palety RAL

KARTA TECHNICZNA TopZinc CF