Home » TopZinc CC

TopZinc CC

TopZinc CC jest jednokomponentową, barwną powłoką ochronną na beton.

Główne właściwości materiału TopZinc CC to:
– Hamowanie procesów karbonatyzacji betonu
– Przepuszczalność dla pary wodnej
– Zabezpieczenie beton przed wnikaniem roztworów chlorków, siarczanów, azotanów
– Odporność na promieniowanie UV
– Mrozoodporność F 200 wg Procedurą IBDIM nr PB/TM-1/12
– Występowanie w kolorach wg palety RAL

KARTA TECHNICZNA TopZinc CC