Home » Systemy Ochrony Antykorozyjnej Stali Zbrojeniowej

Systemy Ochrony Antykorozyjnej Stali Zbrojeniowej

Top Building Sp. z o.o.
mgr inż Marcin Majewski

Kiedy w grudniu 2012 roku otrzymaliśmy Rekomendację Techniczną z Instytutu Techniki Budowlanej i Instytutu Badawczego Dróg i Mostów na system TopZinc® ochrony katodowej zbrojenia konstrukcji żelbetowych nie sądziliśmy, że w tak krótkim czasie zyska tak wielu zwolenników wśród kadry naukowej oraz szerokiej rzeszy biur projektów.

System TopZinc® ochrony stali zbrojeniowej tworzą protektory do ochrony katodowej zbrojenia odmiany TopZinc R (montaż bezpośredni na zbrojeniu) i TopZinc R+ (montaż pośredni – połączenie jedynie przewodami metalicznymi) oraz od 2020 roku nowy protektor do ochrony katodowej zbrojenia TopZinc RS o najmniejszych możliwych wymiarach, szczególnie dedykowany do konstrukcji remontowanych i konstrukcji z zaniżona otuliną.

W 2020 roku otrzymaliśmy również Krajową Ocenę Techniczną od Instytutu Badania Dróg i Mostów na inhibitor korozji TopGard FE. Jest to aktywny inhibitor korozji do ochrony zbrojenia dodawany do mieszanek betonowych, zapraw cementowych i zapraw naprawczych oraz można go nanosić na powierzchnię betonu w okolicy otuliny prętów zbrojeniowych.  Inhibitor korozji TopGard FE szczególnie jest zalecany do nasączania otuliny betonowej przy zaniżonej normowo otulinie prętów zbrojeniowych na skutek błędów wykonawczych.

Praktyka wykonawcza remontów konstrukcji żelbetowych wskazuje, że bardzo ważnym elementem w trakcie naprawy żelbetu jest oczyszczenie prętów zbrojeniowych. Nie zawsze jest możliwe wykorzystanie metod strumieniowo ściernych. Dlatego opracowaliśmy czyścik do prętów zbrojeniowych TopZinc RR. Już po 15 minutach od naniesienia TopZinc RR produkty korozji są neutralizowane i otrzymujemy powierzchnię pręta zbrojeniowego w klasie czystości porównywalnej do Sa 2 ½.

Można stwierdzić, że produkty TopZinc tworzą teraz kompleksowy system ochrony antykorozyjnej stali zbrojeniowej,  ochrony katodowej zbrojenia.