Home » O produktach

O produktach

Produkty sytemu do zabezpieczenia zbrojenia. Produkty do zabezpieczenia zbrojenia  TopZinc R® ,TopZinc R+®TopZinc RS® to specjalnie skonstruowany rdzeń  cynkowy otoczony wysokoalkaliczną zaprawą mineralną. Powierzchnia rdzenia oraz skład rdzenia w obydwu produktach do zabezpieczenia zbrojenia zostały tak dobrane aby jak najbardziej zoptymalizować proces ochrony antykorozyjnej prętów zbrojeniowych. Z rdzeni cynkowych wyprowadzone są przewody metaliczne, które służą do mocowania protektora ze stalą zbrojeniową. TopGard FE to inhibitor korozji do nasączania otuliny betonowej w sąsiedztwie prętów zbrojeniowych oraz domieszką do zapraw, betonów i zaczynów cementowych. Inhibitor korozji prętów zbrojeniowych. Inhibitor korozji.

Ze względu na rolę jaką pełnią produkty  TopZinc R® ,TopZinc R+®  i TopZinc RS®, a mianowicie zabezpieczenie zbrojenia i ochronę stali zbrojeniowej, produkty te nazywane są protektorami.

Rozróżniane są dwa typy protektorów, ze względu na sposób podłączenia do stali zbrojeniowej:

  • TopZinc R® i TopZinc RS®– protektor do zabezpieczenia zbrojenia i ochrony zbrojenia podłączany bezpośrednio do stali zbrojeniowej, czyli w przypadku, gdy mamy nieograniczony dostęp do prętów zbrojeniowych.
  • TopZinc R® – protektor do zabezpieczenia zbrojenia i ochrony zbrojenia podłączany pośrednio do stali zbrojeniowej, czyli w przypadku, gdy nie mamy bezpośredniego dostępu do prętów zbrojeniowych

Protektory do zabezpieczenia zbrojenia i ochrony zbrojenia TopZinc R® TopZinc R+® i TopZinc RS® oraz TopGard Fe można stosować w nowych i remontowanych obiektach budowlanych, zarówno w przypadku elementów ze zbrojeniem zwykłym i sprężonym.

Produkty TopZinc® są  chronione w Polsce prawem patentowym.