Migrujący inhibitor korozji

TopGard FE to migrujący inhibitor korozji zbrojenia. Migrujący inhibitor korozji zbrojenia TopGard FE używany jest do antykorozji zbrojenia w betonie. Migrujący inhibitor korozji TopGard FE wnika w podłoże betonowe i  zatrzymuje korozję zbrojenia czym zwiększa trwałość konstrukcji żelbetowej. Migrujący inhibitor korozji TopGard FE powstrzymuje procesy korozyjne zbrojenia przez co działa antykorozyjnie na stal.  TopGard FE to migrujący inhibitor korozji do nasączania otuliny betonowej w sąsiedztwie prętów zbrojeniowych oraz domieszka do zapraw, betonów i zaczynów cementowych. Stosowanie migrującego inhibitora korozji prętów zbrojeniowych TopGard FE jest zgodne z normą PN-EN 1504 Naprawy i Ochrony Betonu.  Zgodnie z normą PN-EN 1504 migrujący Inhibitor Korozji TopGard FE spełnia zasady ochrony zbrojenia przed korozją. Zasada 9 – Kontrola Obszarów katodowych zbrojenia i Zasada 11 – Kontrola Obszarów anodowych zbrojenia. 

Migrujący Inhibitor korozji TopGard FE jest doskonałą domieszką do zawiesin cementowych i zaczynów cementowych do wypełniania kanałów kablowych ze sprężonymi kablami. Migrujący Inhibitor korozji TopGard FE chroni sprężone kable przed korozją. Migrujący Inhibitor korozji TopGard FE wypełnia kanały kablowe, by chronić stal przed korozją. Migrujący Inhibitor korozji TopGard FE zachowuje odpowiednie w/c i jednocześnie wysoką płynność umożliwiającą wpompowanie zawiesiny cementowej i zaczynu cementowego do kanału.

Migrujący Inhibitor korozji  TopGard FE to:
– Ochrona zbrojenia przed korozją

– Migrujący Inhibitor korozji nie niszczy struktury stali zbrojeniowej

– Migrujący Inhibitor korozji nie zmienia właściwości mieszanki betonowej

– Migrujący Inhibitor korozji  zalecany jest do stosowania w obiektach o niskiej otulinie i narażonych na działanie chlorków

– Migrujący Inhibitor korozji szczególnie zalecany jest w zobojętnionej , skarbonatyzowanej otulinie betonowej

KARTA TECHNICZNA TopGard FE

Migrujące inhibitory korozji TopGard Fe powodują powstawanie na powierzchni materiału warstwy ochronnej i wspomagającej proces pasywacji.

Migrujące inhibitory korozji TopGard Fe– Domieszka do zaczynów i zawiesin cementowych przy iniekcjachantykorozyjnych cięgien stalowych w elementach kablobetonowych.

Migrujące inhibitory korozji TopGard Fe– Dodatek do zapraw naprawczych PCC i SPCC i mieszanek bet.

Migrujące inhibitory korozji TopGard Fe – Do nasączania skarbonatyzowanej lub zaniżonej otuliny betonowej.

Migrujące inhibitory korozji to technologia, która pozwala nam na wzmocnienie struktur betonowych niszczejących z powodu korodującej stali. Inhibitor korozji zbrojenia dodaje się do mieszanek betonowych w trakcie budowania nowych konstrukcji, a także odbudowywania starych. Beton przemieszany z inhibitorem korozji nanosimy w sposób tradycyjny. Migrujący inhibitor korozji działa przemieszczając się przez stary beton w poszukiwaniu metalowych struktur. Inhibitor korozji do zabezpieczenia stali zbrojeniowej przyczepia się do prętów zbrojeniowych i tworzy na nich cienką warstwę ochronną. Migrujący inhibitor korozji do zabezpieczenia stali zbrojeniowej neutralizuje reakcję chemiczną pomiędzy chlorkami, a stalą tym samym zapobiegając dalszej korozji struktury. Inhibitory korozji wyjątkowo skutecznie zwalczają chlorki pochodzące z soli sypanej na autostrady i mosty, z soli morskiej oraz innych szkodliwych substancji odkładających się w różnych strukturach położonych w pobliżu mórz i oceanów.

Migrujący inhibitor korozji to środek chemiczny, który ogranicza szybkość, z jaką w naszych konstrukcjach, rozwija się korozja. W skład inhibitory korozji stali w betonie wchodzą m.in. zarówno organiczne, jak i nieorganiczne inhibitory korozji czy środki buforujące. Jak działają takie preparaty? Dzięki inhibitory korozji stali zbrojeniowej na naszych konstrukcjach powstaje warstwa o charakterze ochronnym, która spowalnia proces niszczenia instalacji. Impregnacja otuliny betonowej posiada wiele zalet. Przede wszystkim, gwarantuje nam odpowiedni poziom pH w instalacji. Gdyby odczyn zasadowy bądź kwasowy wody był zbyt duży, to korozja rozwijałaby się szybciej. Dzięki inhibitor do nasączania otuliny betonowej w naszych konstrukcjach nie odkładają się osady i kamień kotłowy. Migrujący inhibitor korozji nie służy jednakże do pozbycia się skutków korozji, jego celem jest zapobieganie występowaniu korozji. Nie cofnie zmian, które pojawiły się przed jego zastosowaniem.