Inhibitor do nasączania otuliny betonowej

Kiedy warto zastosować inhibitor do nasączania otuliny betonowej?

Pierwszą przypadkiem jest sytuacja jeżeli wartość pH otuliny betonowej jest wyższa niż 12 (czyli mamy do czynienia z silnie zasadowym środowiskiem). W takiej sytuacji pręty zbrojeniowe mają zapewnioną bierną ochronę przed korozją. Przy spadku wartości pH wzrasta ryzyko korozji. Inhibitor korozji zbrojenia do nasączania otuliny betonowej jest korzystnym rozwiązaniem w przypadku negatywnego wpływu środowiska, a w szczególności agresywnych kwaśnych deszczy, które powodują korozję betonu. Warto zastosować inhibitor do nasączania otuliny betonowej, gdyż korozja jest procesem powolnym, ale trwałym. Przy niewystarczającej ochronie zbrojenia oraz dostępie wody i powietrza następuje korozja stali. Kwasy i sole rozpuszczalne w wodzie przyśpieszają procesy korozyjne, które z kolei powodują destrukcję betonu. Inhibitor do nasączania otuliny betonowej może nam przynieść wiele korzyści.

Niebezpieczeństwa korozji – inhibitor do nasączania otuliny betonowej

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń i niebezpieczeństw, jakie może spowodować korodowanie metalu. A co z tymi, którzy wiedzą, a nie podejmują działań?

Topzinc oferuje inhibitor do nasączania otuliny betonowej. Został on zaprojektowany w celu ochrony zbrojenia przed korozją. Ponadto Topzinc zmniejsza ryzyko propagacji pęknięć w konstrukcjach betonowych i poprawia stabilność konstrukcji i konstrukcji zbrojenia. Inhibitor do nasączania otuliny betonowej jest stosowany w inżynierii mechanicznej (np. zbrojenie prętów stalowych), inżynierii lądowej (np. pręty zbrojeniowe lub pręty), architekturze (np. zbrojenie na murze) i wielu innych dyscyplinach.