Home » TopZinc CW

TopZinc CW

TopZinc CW jest wysoce odporna na siarczany powłoka i zaprawa naprawcza w obiektach gospodarki wodno-ściekowej i wodociągowej

Główne właściwości materiału TopZinc CW to:
– Do napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych – klasa R4 zgodnie z PN-EN 1504-3
– Na bazie cementu sirczanoodpornego (C3A=0)
– Do nakładania ręcznego i maszynowego
– Na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych
– Wysoka odporność na ścieranie
– Mrozoodporność F 250 wg Procedurą IBDIM nr PB/TM-1/12
– Odporność na karbonatyzację wg PN-EN 1352

KARTA TECHNICZNA TopZinc CW