TopZinc S5

TopZinc S5 jest jednoskładnikową szpachlówką z dodatkiem mikrokrzemionki przeznaczoną do wyrównywania nowych i naprawionych powierzchni betonu.

Główne właściwości materiału TopZinc S5 to:
– Bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych
– Grubość warstwy do 5 mm
– Dodatki włókien sztucznych oraz cyrkonowych
– Odporność na karbonatyzację wg PN-EN 13529
– Łatwość obróbki

KARTA TECHNICZNA TopZinc S5