TopZinc S

TopZinc S jest to protektor bezpośrednio podłączany do pręta zbrojeniowego stosowany z dedykowanymi zaprawami w ochrony katodowej w systemie TopZinc.
Stosuje się go w przypadku, kiedy mamy nieograniczony i swobodny dostęp do prętów zbrojeniowych. Po zamontowaniu protektora TopZinc S oraz otuleniu specjalnie dedykowaną zaprawą naprawczą systemy TopZinc, rozpoczyna się proces ochrony antykorozyjnej prętów zbrojeniowych. Protektor cynkowy TopZinc S chroni pręty zbrojeniowe w elementach żelbetowych poddanych klasie ekspozycji zgodnie z PN-EN 206-1:2003. Ilość potrzebnych protektorów należy obliczyć posługując się kalkulatorem doboru protektorów. Każdy z protektorów cynkowych TopZinc S posiada cztery metaliczne przewody podłączeniowe, specjalne zagłębienie wzdłuż dłuższego boku, które służy do odpowiedniego podłączenia protektora do pręta zbrojeniowego.

Protektor cynkowy TopZinc S występuje w trzech różnych wymiarach ze względu na różne wagowo rdzenie cynkowe:
– TopZinc S – odmiana 70
– TopZinc S – odmiana 140
– TopZinc S – odmiana 210
Standardową odmianą protektora TopZinc S jest odmiana TopZinc S odmiana 70

KARTA TECHNICZNA TopZinc S