TopZinc ECCWA

TopZinc ECCWA jest zaprawą antykorozyjną dla prętów zbrojeniowych na spoiwie epoksydowym z dodatkiem wysokoalkalicznych inhibitorów korozji.

Główne właściwości materiału TopZinc ECCWA to:
– Zabezpieczenie antykorozyjne obszarów anodowych zasada 11, metoda 11.1, 11.2, 11.3 wg normy PN-EN 1504-9
– Antykorozyjna ochrona stali zbrojeniowej uwzględniająca występowanie różnych klas środowisk od X0 do XA3
– Jednowarstwowy system dający pełną skuteczność ochrony antykorozyjnej
– Antykorozyjna ochrona stali zbrojeniowej bez względu na stopień agresji środowiska
– Pełna kompatybilność z zaprawami naprawczymi PCC i SCC
– Zwiększająca alkaliczności w strefie zabezpieczenia pręta zbrojeniowego

KARTA TECHNICZNA TopZinc ECCWA