TopZinc CG2

TopZinc CG2 jest jednokomponentowym, preparatem gruntującym, wyrównującym chłonność podłoży betonowych oraz ceglanych.

Główne właściwości materiału TopZinc CG2 to:
– Odporność na alkalia z podłoża
– Przepuszczalność dla pary wodnej
– Mrozoodporność F 200 wg Procedury IBDIM nr PB/TM-1/12
– Odporność na na promieniowanie UV

KARTA TECHNICZNA TopZinc CG2