TopZinc CG1

TopZinc CG1 jest jednokomponentowym,drobnocząsteczkowym preparatem gruntującym do powierzchni betonowych, ceglanych oraz tynków cementowych.

Główne właściwości materiału TopZinc CG1 to:
– Odporność na alkalia z podłoża
– Przepuszczalność dla pary wodnej
– Mrozoodporność F 200 wg Procedury IBDIM nr PB/TM-1/12
– Odporność na na promieniowanie UV

KARTA TECHNICZNA TopZinc CG1