TopGard FE

TopGard FE to inhibitor korozji zbrojenia. Inhibitor korozji zbrojenia TopGard FE używany jest do antykorozji zbrojenia w betonie. Inhibitor korozji TopGard FE wnika w podłoże betonowe i  zatrzymuje korozję zbrojenia czym zwiększa trwałość konstrukcji żelbetowej. TopGard FE powstrzymuje procesy korozyjne zbrojenia przez co działa antykorozyjnie na stal.  TopGard FE to inhibitor korozji do nasączania otuliny betonowej w sąsiedztwie prętów zbrojeniowych oraz domieszka do zapraw, betonów i zaczynów cementowych. Stosowanie Inhibitora korozji prętów zbrojeniowych TopGard FE jest zgodne z normą PN-EN 1504 Naprawy i Ochrony Betonu.  Zgodnie z normą PN-EN 1504 Inhibitor Korozji TopGard FE spełnia zasady ochrony zbrojenia przed korozją. Zasada 9 – Kontrola Obszarów katodowych zbrojenia i Zasada 11 – Kontrola Obszarów anodowych zbrojenia. 

Inhibitor korozji TopGard FE jest doskonałą domieszką do zawiesin cementowych i zaczynów cementowych do wypełniania kanałów kablowych ze sprężonymi kablami. Inhibitor korozji TopGard FE chroni sprężone kable przed korozją. Inhibitor korozji TopGard FE wypełnia kanały kablowe, by chronić stal przed korozją. Inhibitor korozji TopGard FE zachowuje odpowiednie w/c i jednocześnie wysoką płynność umożliwiającą wpompowanie zawiesiny cementowej i zaczynu cementowego do kanału.

Inhibitor korozji  TopGard FE to:
– Ochrona zbrojenia przed korozją

– Inhibitor korozji nie niszczy struktury stali zbrojeniowej

– Inhibitor korozji nie zmienia właściwości mieszanki betonowej

– Inhibitor korozji  zalecany jest do stosowania w obiektach o niskiej otulinie i narażonych na działanie chlorków

– Inhibitor korozji szczególnie zalecany jest w zobojętnionej , skarbonatyzowanej otulinie betonowej

KARTA TECHNICZNA TopGard FE