Ekstrakcja chlorków

Ekstrakcja chlorków z betonu

W przypadku występowania jonów chlorkowych Cl- w betonie działających agresywnie na stal zbrojeniową można wykonać zgodnie z normą PN-EN 1504 zasada 7.5 elektrochemiczną ekstrakcję chlorków z betonu/otuliny. Wywołując sztuczne pole elektryczne w obszarze skażonym, wywołany zostanie ,,ruch’’ jonów w kierunku powierzchni, z której agresywne chlorki zostaną usunięte co spowoduje odtworzenie warstwy pasywującej na powierzchni stali oraz odzyskanie przez beton ochronnych właściwości w stosunku do zbrojenia.

Do stali zbrojeniowej podłączany jest ujemny biegun zasilania stałym prądem o napięciu od 12 do 24 Voltów i natężeniu do około 2 A/m2. Dodatni biegun zasilania podłączony jest do elektrody, przeważnie tytanowej znającej się w otoczeniu włókien celulozowych lub geowłókniny nasyconej roztworem zasadowym. Po włączeniu zasilania zainicjowane pole elektryczne pomiędzy zbrojeniem, a elektrodą powoduje, że jony o ładunku ujemnym (Cl-) rozpoczynają migrację w kierunku elektrody dodatniej. Jony chlorkowe przemieszają się przez pory w betonie i wytrącają się w elektrolicie oraz utleniają na powierzchni siatki anodowej. Podczas procesu elektrochemicznej ekstrakcji chlorków na bieżąco kontrolujemy stężenie chlorków w betonie.

Średnio zabieg elektrochemicznej ekstrakcji chlorków z otuliny betonowej trwa od 3 do 8 tygodni.